dinsdag 5 juni 2018

"Het zit op je vetkwab!"

Begin de dag goed. Nou, daar was in Huize Breed vanmorgen sprake van. Ik waste me aan de wastafel, toen mijn vrouw constateerde, dat ik aan de val afgelopen zondag een blauwe plek had overgehouden.
Ik had er niets van gevoeld en er ook niets van gezien. Dat laatste is ook lastig als de blauwe plek op je rug zit.
Ik kreeg dan ook wat aanwijzingen  van mijn liefhebbende echtgenote: "Je moet wat hoger voelen. Het zit op je vetkwab!"
Ik volgde de aanwijzing van deze subtiele terechtwijzing en inderdaad: als ik daar met mijn vingers op drukte, voelde ik daar inderdaad een blauwe plek.
Desondanks fietste ik met na het ontbijt met Ada mee naar haar werk. Ze had meer boeken voor de schoolbibliotheek dan ze zelf kon vervoeren. Met 2 volle fietstassen lukte het wel.
Zo kon ik weer een keer wat terugdoen voor alle goeds, dat Ada voor mij doet. Het gedicht van Hieronymus van Alphen mag dan moralistisch en oubollig zijn, het slotcouplet is wel waar!
Na mijn zelfgekozen taak volbracht te hebben, fietste ik door naar de huisarts, waar ik de uitslag van het bloedonderzoek van vorige week te horen kreeg. Alles was, net als een paar jaar geleden, helemaal in orde.
Er was één opvallende uitslag: het vetpercentage in het bloed was behoorlijk laag!
Maar ja, de rest van het vet zat natuurlijk in mijn vetkwab....

Geen opmerkingen: