zondag 1 november 2009

The armed man: a mass for peace


Wie had dat in de jaren '70 en '80 ooit kunnen denken: ik was het helemaal eens met een CDA-minister van Buitenlandse zaken. In die tijd voerde ik als dienstweigeraar aktie onder het motto "Maak het leger leger!" En gisterenavond was er en toespraak van Maxime Verhagen, die daar ook een begin mee wil maken, om te beginnen bij de kindsoldaten. De woorden, die hij sprak, voorafgaand aan "The armed man: a mass for peace", waren me uit het hart gegrepen. Vooral het verhaal over een kindsoldaat uit Sierra Leone, wiens dorp was uitgemoord door rebellen, was zeer aangrijpend.
Ada en ik waren naar station De Vink gewandeld, om met trein en tram naar het Statenkwartier te gaan, waar nog een wandeling wachtte naar het World Forum Theater, waar jeugdorkest Viotta, waarin mijn jongste dochter trompet speelt, samen met een gelegenheidskoor op zou treden ten behoeve van de kindsoldaten. Waar wij ons als ons grootste maatschappelijke probleem druk maken over de verhoging van de AOW van 65 naar 67 jaar, (zie het stuk "De babyboomers hebben het weer gedaan!" in oktober) hebben de kindsoldaten van soms maar 4 jaar heel andere problemen. In gevechtssituaties vormen zij de eerste linie: zij "mogen" het mijnenveld verkennen en als 12-jarige met een AK47 gericht op anderen schieten. De meisjes hebben het nog veel zwaarder: zij dienen ook als sexslavin de behoeften van het officierencorps te bevredigen.
Tussen de "Mozartvariaties" van Max Reger en de "Ouverture Forza del destino" van Giuseppe Verdi sprak Kon Kelei, een ex-kindsoldaat, die het geluk had gehad überhaupt te mogen overleven en die nu rechten studeerde in Nijmegen. Voor mensen als Kon Kelei is dit benefietconcert georganiseerd. Eén zin uit de toespraak van de ervaringsdeskundige tegen wil en dank wil ik graag citeren: "Het verschil tussen mensen en dieren is, dat dieren hun kinderen beschermen!" Om kindsoldaten uit de ellende te halen en een nieuwe kans in het leven te geven. Minister Verhagen verdubbelde de opbrengst van deze avond. Dus: maak het leger leger, om te beginnen bij de kindsoldaten!
Na de pauze begon "The armed man", gecomponeerd door Karl Jenkins, in de jaren '60 en '70 lid van de alternatieve popgroep Soft Machine.

Na zijn tijd in the Soft Machine bleef Karl Jenkins componeren, met het overschrijden van grenzen tussen muziekstijlen en culturen. Hij was als componist nauw betrokken bij Adiemus.

"The armed man" begon met "L'homme armé", wat letterlijk de toon zette voor dit zeer indrukwekkende concert. Waarbij in ogenschouw genomen moet worden, dat de ondertitel een dubbele betekenis heeft: "A mass for peace" is zowel te vertalen als een mis voor de vrede als een massa voor de vrede!

Behalve dat de muziek van zowel het koor, de solisten als Viotta zeer goed waren, maakten de beelden van de verschrikkingen van de oorlog, die getoond werden op 2 grote schermen in deze met 1000 mensen gevulde zaal, diepe indruk.

Soms schieten woorden te kort bij het zien, van wat de mensen elkaar toch voor ellende aandoen. Als je dat als componist om kunt zetten in muziek, die je diep weet te raken, lever je een meesterwerk af. Ik vond "The armed man: a mass for peace" van Karl Jenkins zeer indrukwekkend!

Geen opmerkingen: