maandag 31 juli 2017

Beschermengel


Als kind in een katholiek gezin in de nadagen van het Rijke Roomse leven, was ik opgegroeid met het gegeven, dat ieder mens een beschermengel heeft.

In die tijd was het een vanzelfsprekendheid. Later gingen echter heel veel vanzelfsprekendheden uit die tijd overboord of leidden ze een sluimerend bestaan. Op een of andere manier raak je echter toch nooit helemaal los van wat je in je jeugd hebt meegekregen.
Na een fietsvakantie 7 jaar geleden zakte mijn vrouw door het frame van haar fiets heen. Op wonderbaarlijke wijze kwam ze er vrijwel zonder kleerscheuren vanaf. Na een aanrijding had ze met hetzelfde frame een afdaling gehad van 10%. Het eerste wat ze zei was: "Wat heb ik een goede beschermengel!"

Hier moest ik onmiddellijk aan terugdenken op de middag, nadat we de Grand Ballon beklommen hadden, de hoogste berg in de Vogezen.

Via Le Markstein daalden we af naar het stuwmeer van Kruth om via het fraaie Thurdal terug te fietsen naar de camping in Cernay. Tussen Moosch en Willer had de vakantie een heel andere wending kunnen krijgen. Een jongen op de fiets kwam ons tegemoet gereden en riep iets van "Jeunesse" en "Rochers". een meter of 200 verderop zag ik een steen op het fietspad liggen.

Deze was ik net gepasseerd, toen ik vlak achter me met veel kabaal diverse grote stenen naar beneden hoorde kletteren met jeugdige stemmen boven me. Ik had geluk gehad!
Ada was op tijd gestopt en na de stenenregen verder gegaan. Later praatte ik uiteraard met mijn vrouw over de stenen, die naar beneden waren gegooid. Ik reed in een lichte afdaling een meter of 20 voor Ada en had alleen het geluid van een kleine lawine gehoord.

Ada had gezien, dat er kasseien naar beneden kwamen en sommige stenen nog iets groter. Instinctief had zij in haar remmen geknepen, terwijl ik niet wist, hoe snel ik van de plek des onheils weg moest komen. Nu heb ik wel een harde kop, maar ik heb enige twijfel of deze hiertegen bestand zou zijn....
Eén of twee seconden later en ik zou morsdood kunnen zijn.

Sinds deze fietstocht weet ik, dat ook ik een prima beschermengel heb!

Geen opmerkingen: