vrijdag 9 juni 2017

Alleen nieuwe schaatshal als regio meebetaalt

Vlak voor de gemeenteraadsvergadering over sportaccomodaties, begint er enige duidelijkheid te komen over de plannen van wethouder van sport Paul Dirkse en de rest van het college van Burgemeester & Wethouders. Langzamerhand lijkt het de goede kant op te gaan. Lijkt, want het college legt de bouw van IJshal "De Vliet" nadrukkelijk in handen van de regiogemeenten.

Daarmee is meteen de achilleshiel van het nieuwe plan duidelijk. Wat als een paar omliggende gemeenten niet meebetalen? Kunnen we dan fluiten naar een kunstijsbaan in de Leidse regio? Op 2 stukken op internet van Sleutelstad FM en van Unity.nu wordt het een en ander nauwkeurig uit de doeken gedaan.
Ook het Leidsch Dagblad wijdt een stuk aan de nieuwe ontwikkelingen onder de kop: "Nieuwe schaatshal komt er alsnog" met de verwijzing naar de regionale pagina: "Schaatscentrum nog niet over de finish".
Kortom, het ziet er wat beter uit dan een half jaar geleden, maar we zijn er nog niet, zoals uit dit interview blijkt.

Het gemeentebestuur geeft nu wel de voorkeur aan alle drie de nieuwe te bouwen sportaccomodaties in Leiden. De ijshal was, naast de nieuw te bouwen sporthal en het zwembad, nog niet zeker. Om dit te realiseren investeert de gemeente de komende jaren 7 miljoen extra. Klinkt goed, maar er is ten opzichte van vorig jaar wel wat veranderd.
Voor de bouw van een nieuwe 250-meterbaan trek Leiden jaarlijks zelf nog een ton extra uit. Dit komt boven op de eerder gereserveerde 340.000 euro voor de nieuwe ijshal. Hiermee is 60 procent van de financiering voor een nieuwe schaatsbaan geregeld. De rest van het geld moet dus uit de regio komen.
Het college schrijft hierover in de kadernota: "Gezien de grote investeringsopgave die de drie sportaccommodaties voor de stad met zich meebrengen en het feit dat een ijsbaan aantoonbaar een regionale sportvoorziening is, wordt hieraan de voorwaarde verbonden dat óók voor de 250 meter baan een aanvullende regionale bijdrage noodzakelijk is."
Vorig jaar juli is besloten, dat er een 250-meterbaan komt, en een 333-meterbaan indien de omliggende gemeenten meebetalen. Op zich is de vraag van de gemeente Leiden heel redelijk. Veel schaatsers komen van buiten de gemeentegrenzen van Leiden. Maar om het voortbestaan van kunstijs in Leiden daarvan afhankelijk te maken?
Kijk daarnaast eens naar de topsporthal. De bouw van een nieuwe topsporthal voor 2000 toeschouwers gaat ruim 16 miljoen euro kosten. Dat is bijna 5 miljoen euro meer dan het bedrag dat in 2012 beschikbaar is gesteld. Het is minder megalomaan dan de eerdere plannen, maar mijn simpele vraag is: hoe vaak zullen die tribunes vol zitten? De nieuwe ijshal wordt in het voorstel een slagje kleiner. Dat moet bij de topsporthal toch ook kunnen, zodat de financiering niet afhankelijk blijft van andere gemeenten. Het was immers niet de ijsbaan, waar de overschrijding zat.
Jeroen Straathof, de eerste wereldkampioen op de 1500 meter, is voorlopig positief. "We zijn blij dat het college terug komt op het eerdere besluit", zegt hij namens de Leidse ijssportverenigingen. "Leiden zet gelukkig een stap naar een nieuwe ijsbaan, maar de regio moet nu echt in actie komen."

Dinsdag 20 juni worden alle schaatsers uit Leiden en de regiogemeente van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de gemeenteraadsvergadering over de nieuwe kunstijsbaan. Komt dus allen om 19.30 naar het Stadhuisplein. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!


Geen opmerkingen: