dinsdag 13 juni 2017

Gegoochel met cijfers

In de politiek is alles meestal anders dan dat het lijkt. Zo gaat het ook met IJshal "De Vliet". Vorig jaar zomer koos de gemeenteraad van Leiden voor de bouw van een 250-meterbaan bij zwembad "De Vliet". Dat zou een 333-meterbaan worden indien de omliggende gemeenten mee zouden betalen. In mijn ogen een prima oplossing.

In december stond dit besluit van de gemeenteraad ineens op losse schroeven doordat er een megalomane topsporthal gebouwd moest gaan worden ten faveure van de basketballers van "Zorg & Zekerheid".
Dit leidde tot een druk bezochte gemeenteraadsvergadering op 15 december, waarbij veel schaatsers protesteerden tegen dit plan van D66-wethouder van Sport Paul Dirkse.
Vorige week bleek, dat het college zich had bedacht blijkens ook het interview met dezelfde wethouder.

Het college van B&W had 7 miljoen euro extra uitgetrokken voor de sportaccomodaties, waardoor zowel het overdekte zwembad als de ijsbaan aan de Voorschoterweg konden verrijzen alsmede de topsporthal bij de Boshuizerkade. Dat klonk goed.
Het werd echter al iets anders toen bleek, dat de 333-meterbaan was verdwenen en dat er werd gekozen voor een 250-meterbaan. Er was echter een maar bij: de 250-meterbaan zou er alleen komen mits de omliggende gemeenten mee zouden betalen. Jaarlijks een bedrag van € 176.000,-. En daarmee was de komst van een nieuwe kunstijsbaan toch weer onzeker, want niet iedere gemeenteraad zal staan te trappelen om mee te betalen.

De schaatsers moeten weer gaan leuren bij de andere gemeenten, terwijl er geen garantie is op succes, zoals blijkt uit dit interview met Jeroen Straathof, de eerste wereldkampioen op de 1500 meter.

Voor de topsporthal is dekking gevonden voor een zaal met 2000 stoeltjes. Er is daarvoor 5 miljoen euro extra uitgetrokken. Hoe is dit te rijmen met de concessie, die wethouder Dirkse in de commissievergadering op donderdag 19 januari deed? De mogelijkheid om én het zwembad én de ijsbaan én een soberder topsporthal worden onderzocht, want door een vraag van de SP kwam ook de optie van een sporthal met 500 stoeltjes eindelijk op tafel, terwijl ZZ Leiden binnen een maand aan moet geven, wat hun bijdrage zal zijn aan de topsporthal.
Als ik het bericht op Sleutelstad FM lees, dan mis ik de kosten van een hal met 500 stoeltjes, met 1000 stoeltjes en 1500 stoeltjes. De sobere varianten zijn achterwege gelaten, in ieder geval in de berichtgeving. Ik ben benieuwd, of de gemeenteraadsleden de kosten van deze varianten wel ontvangen hebben.
Want waar de ijsbaan ten opzichte van vorig jaar, toen de 250-meterbaan er gewoon zou komen, flink heeft ingeleverd, zodat de realisatie afhankelijk is van de welwillendheid van andere gemeenten en de 333-meterbaan uit beeld is verdwenen, zie ik de versobering van de topsporthal nog niet. Met een kleiner aantal stoeltjes zouden alledrie de sportaccommodaties zeker zijn. In zekere zin krijgt Zorg & Zekerheid zijn 2000 stoeltjes cadeau. De kijksport gaat weer eens boven de actieve sportbeoefening.
Schaatsers, denk dus niet, dat de race al gelopen is. Komt allen dinsdagavond 20 juni om 19.30 naar het Stadhuisplein om onze bezorgdheid te laten horen aan de gemeenteraadsleden!

Geen opmerkingen: