vrijdag 20 maart 2009

Gerard Driessen


Vandaag kreeg ik een mailtje van bestuurslid en trainingsmaat Wil Verbeij, of ik vanavond zin had om om 10 uur nog even te komen klinken op Gerard Driessen, die na 23 jaar de Haarlemgroep op vrijdag getraind te hebben, vorige week is afgezwaaid. Ik moest Wil teleurstellen. Vandaag is mijn trouwdag en dan is de juiste plek voor mij 's avonds gewoon bij Ada.
Derhalve wil ik hier virtueel op Gerard klinken en hem bedanken voor de deskundigheid en de enorme inzet, die hij vanaf de oprichting van de IJVL aan de dag gelegd heeft. Nu heeft de IJVL in haar ledenbestand aardig wat kleurrijke persoonlijkheden, maar Gerard hoort zonder twijfel tot de meest kleurrijke leden.
Toen ik nog niet zo lang lid was, heb ik 1 of 2 jaar droogtraining van deze bioloog gehad. Bioloog zijn was toen bijna een voorwaarde om aan de droogtraining mee te mogen doen: John Val en Leo Beukeboom krikten het percentage biologen in de droogtrainingsgroep naar bijna 20% op.
Het uitgangspunt van Gerard bij de droogtraining was:"Als je niet moe bent, heb je niet goed getraind." Tegen dit uitgangspunt is weinig in te brengen. De enige uitzonderingen zijn de hersteltraining, de training vlak voor een marathon en als je in zo'n blakende vorm bent, dat je gewoon niet moe kunt worden. Inderdaad, de uitzonderingen, die de regel bepalen.
Om dit uitgangspunt duidelijk naar voren te laten komen, geef ik hier het schema, dat Gerard doorgaf, toen hij een keer onverwachts verhinderd was: 15 km hardlopen.
Nu had ik nooit verder dan 10 km gelopen, maar op die bewuste dinsdagavond liep ik vrij moeiteloos de 15 km. En dan is de afstand naar de halve marathon niet zo ver meer. Een maand later liep ik die in 2 uur en 3 minuten. En dat allemaal door het trainingsschema van Gerard!
Naast het geven van droogtraining en schaatstraining heeft Gerard Driessen ook het gehandicaptenschaatsen binnen de IJVL opgezet. De IJVL was een van de eerste verenigingen in Nederland met G-schaatsen. Met Gerard van der Stap heeft hij jarenlang op zaterdagavond de G-schaatsers begeleid en getraind.
Daarnaast heb ik ook het genoegen om in de commissie Opleidingen te zitten. Om de paar jaar geven we een zestal avonden theorie en twee avonden praktijk aan beginnende schaatstrainers om hen de beginselen van de trainingsleer bij te brengen.
Dit gebeurt tijdens de Schaats Instructie Cursus (afgekort SIC). Wie natuurkunde saai vindt, moet eens langs komen als Gerard de natuurkundige principes van het schaatsen uitlegt en dan met prikkelende stellingen de cursisten uitdaagt om over de schaatstechniek na te denken. Temeer daar Gerard, anders dan de meeste trainers, die uitgaan van deelbewegingen, juist uitgaat van de hele beweging en daarin verfijningen aanbrengt.
Heerlijke avonden zijn dit. Ook als je al jarenlang schaatsles geeft, ben je gedwongen om diep na te denken over de schaatstechniek. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. De biologiestudenten aan de VU boffen maar met zo'n docent.
Met Gerard deel ik trouwens een verleden als milieu-activist. Hij voor Milieudefensie, ik voor Breek Atoomketen Nederland. Op zich zou iedere schaatsliefhebber milieu-activist moeten zijn, want door het broeikaseffect is de kans op natuurijs natuurlijk behoorlijk geslonken. En als we het over natuurijs hebben, dan is Gerard op zijn best. Hij kan hier uitgebreid over vertellen. Prachtige verhalen over bijzondere en soms bijzonder riskante tochten, zoals de keer dat hij schaatssporen volgde op de Braasemmermeer, tot hij halverwege erachter kwam, dat het het spoor van ijszeilers was....
Als je dit allemaal zo leest, zou je Gerard bijna voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. En misschien dat Gerard daarom wel gestopt is, voor hij het kwart eeuw als trainer van de IJVL volgemaakt heeft.
Daarom wil ik bij deze Gerard bedanken voor de vele jaren, dat hij als trainer voor de IJVL klaar heeft gestaan. Hopelijk ben je bij de volgende SIC-cursus weer van de partij. Gerard, hierbij een virtueel "Proost" op je gezondheid en als we elkaar weer eens tegenkomen klinken we echt. De paar keer per jaar, dat ik in Haarlem kwam rijden, liet je me (gelukkig) veel rondjes rijden, maar dit rondje hou je van me tegoed!

Geen opmerkingen: