vrijdag 21 mei 2010

VU

Gisterenochtend ben ik met de trein naar Amsterdam-Zuid gereden en na een wandeling van een kilometer kwam ik uit bij het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, in de volksmond meestal aangeduid met de VU. Ik moest daar zijn om gecertificeerde kopieën te laten maken van het bachelor-diploma Geologie van Siebe, die aan de universiteit van Oviedo zijn master wil gaan halen.
De gebouwen kende ik nog wel van mijn stage, die ik in 1977 liep in de bibliotheek van de VU. Het leuke van die stage was, dat er in de middagpauze vaak kleinschalige optredens waren. Eén van de optredende artiesten was Jango Edwards.
Jango Edwards was de grote motor achter het destijds befaamde Festival of Fools. Er zijn mensen die vinden, dat ik daar prima op mijn plek zou zijn....
Het was trouwens tijdens de stage van 6 weken in mei en juni 1977 een hectische tijd. In de politiek beleefde de polarisatie in de verkiezingsstrijd zijn hoogtepunt, nadat het kabinet-Den Uyl in het zicht van de haven gestrand was, terwijl met name de treinkaping bij De Punt door Zuid-Molukkers het nieuws beheerste. Kortom, het was een tijd, die door dit alles goed in het geheugen bleef hangen.
In die jaren was ik trouwens beter in kroeglopen dan in hardlopen. Laat ik het zo zeggen: ik was erg goed in stappen. Er was geen haar op mijn hoofd, die er aan dacht om ooit een marathon te gaan lopen, laat staan acht binnen zeven jaar.

Daar ik behoorlijk snel geholpen werd met de duplicaten, had ik nog even tijd om te kijken, waar IJVL-trainer Gerard Driessen zijn werkplek had. Hij zat in hetzelfde gebouw en zelfs op dezelfde verdieping. Ik wandelde er naar toe, maar helaas, Gerard was er niet.
Nu zou ik op basis van dit emperisch onderzoek de volgende conclusie kunnen trekken: alle keren, dat ik Gerard Driessen op zijn werk bezocht heb, was hij afwezig, dus op grond hiervan concludeer ik, dat Gerard niet werkt.
Maar dat soort conclusies valt in dezelfde categorie als deze op statistische juiste gegevens gebaseerde redenatie: de meeste mensen sterven in bed, dus het bed is de gevaarlijkste plek om te verblijven.

Wie zei er ook al weer: "Er zijn leugens, grote leugens en statistieken?"
Daar ik de gecertificeerde kopieën in mijn bezit had, kon ik rustig in het zonnetje naar station Amsterdam-Zuid stappen, eh, wandelen vanaf the Free University, pardon, de VU.

Geen opmerkingen: