vrijdag 3 april 2009

Statistieken

Er is een gevleugelde uitspraak van de Engelse premier Benjamin Disraeli:"Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens en statistieken." Dit gevoel bekroop me, toen ik het onderzoeksrapport las van TNO over het aantal blessures, wat mensen hebben opgelopen tijdens de natuurijsperiode rond de jaarwisseling van 2008/2009.
Dit rapport is te vinden op http://www.tno.nl/downloads/KvL-PZ-Factsheet-BIS-schaatsen-natuurijs-april-2009.pdf en wat daarin vooral opvalt is het enorme aantal mensen, dat een blessure opgelopen heeft: ruim een kwart van de deelnemers aan deze steekproef.
Als je dat vertaalt naar heel Nederland, dan kom je uit op een kleine half miljoen geblesseerden. Het is van tweeën één: of schaatsen op natuurijs is een levensgevaarlijke bezigheid, of het onderzoek klopt niet, doordat de steekproef niet representatief is. Ik houd het op het laatste, ook al is het aantal van ruim 1450 deelnemers aan het onderzoek van TNO normaal gesproken voldoende representatief.
De uitkomst is verbazingwekkend, tenzij je iedere blauwe plek of blaar meetelt als blessure. Dan kom je natuurlijk een heel eind....
Toch is het uiteraard wel raadzaam om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, als je je op natuurijs begeeft. Ik verwijs daarom graag naar de serie Toertochttips op mijn weblog en dan met name het stuk in 2008 over Veiligheid.

Geen opmerkingen: