dinsdag 27 oktober 2020

Herstart

Na de halve lockdown konden we vandaag met de nodige restricties de training van de "Krasse knarren" hervatten. Derhalve fietste ik om kwart over 8 naar  de Leidse IJshal om mijn taak als coördinator vervullen.

Een van de regels was, dat we met maximaal 30 schaatsers op het ijs mogen zijn. Welnu, aan deze voorwaarde werd ruimschoots voldaan. We reden met 15 man. de helft van het maximum.
De tweede was, dat ik een lijst bij moet houden van alle aanwezige "Krasse knarren". Dat deed ik dan ook. Ik heb er lang genoeg op geoefend.

Een paar andere wijzigingen betroffen het rijden van de piramide. Dit betrof het voortaan met maar 1 kopman schaatsen in plaats van na 5 rondjes van kop af gaan. Zo zijn er minder wisselingen, dus ook minder contactmomenten.

Daarnaast was de afgesproken maximumsnelheid 25 kilometer per uur. De snelheidsmeter gaf dat keurig aan, de "Krasse knarren" hielden zich er ook keurig aan. 
Het lijkt een bagatel, maar dat is het niet. Bij iedere kilometer snelheidsverhoging zijn er meer schaatsers, die op het randje van hun kunnen gaan schaatsen. Een foutje op de smalle ijzers is dan snel gemaakt met een steeds grotere kans op valpartijen.
Als iemand dan ongelukkig terecht komt, kan medische hulp soms nodig zijn. In deze tijd van een krakende gezondheidszorg wil je en niet nog een patiënt aan toevoegen. De zorgmedewerkers hebben het al druk genoeg.

De "Krasse knarren" kunnen allemaal de 25 kilometer technisch en conditioneel goed aan, dus op deze manier wordt de veiligheid vergroot. En daarmee ieders gezondheid. Want dat begint al door gewoon op de been te blijven!

Geen opmerkingen: