vrijdag 1 januari 2010

Een hoopvol begin

Allereerst wil ik alle lezers van dit weblog een gelukkig en vooral gezond en sportief 2010 toewensen. Het afgelopen decennium zijn we niet bepaald verwend met winterweer. Vorig jaar was een grote uitzondering met maar liefst 11 dagen, waarop we op natuurijs konden schaatsen. Deze winter staat de teller nog op 1. Ik zeg nadrukkelijk 1, want wie de weersites volgt, kan zien en lezen, dat we aan de vooravond van een heuse inval van Koning Winter staan, waarbij dit aantal wel eens overtroffen zou kunnen gaan worden. Nu zegt kou op zich nog niet het hele verhaal. Half december was het koud genoeg om op natuurijs te komen, maar door de enorme hoeveelheid sneeuw, die me erg deed denken aan de lange, koude winter van 1978-1978, was het met de schaatspret al gauw over. Maar wat dat aangaat zien de weersberichten voor schaatsliefhebbers er beter uit. In het eerste blog van 2010 wil ik alle eer geven aan Bas Schijff, de weerman uit Rijnsburg, die in warme oktobermaand al een koude winter aankondigde! Zie "Een milde winter?" in november 2009. In de populaire media wordt al volop gespeculeerd over een mogelijke Elfstedentocht. Ook al ben ik uitgeloot: graag. Maar het is speculatie en het blijft speculatie. En de afgelopen anderhalf jaar hebben we goed kunnen zien, wat de gevolgen kunnen zijn van speculatie op de beurs: de kredietcrisis. Het is daarom beter, om uit te gaan van een vuistregel, die altijd opgeld doet: kun je op de Rijn van Leiden naar Katwijk schaatsen én kun je de Molen- en Merentocht rond de Kaag en Hoogmade schaatsen, dan kun je langzamerhand aan een Elfstedentocht gaan denken. Eerder niet. En er zijn heel wat winters geweest, dat aan deze beide voorwaarden is voldaan, zonder dat de Tocht der Tochten is uitgeschreven. Kortom: de druk van de media op het bestuur van de Elfstedenvereniging, die zo prachtig in beeld werd gebracht in "De hel van '63", wordt nu al opgevoerd, terwijl er nog nauwelijks ijs ligt. Wat dat aangaat hebben de Friezen gelukkig hun nuchterheid behouden. Er is wat dat betreft een zeer treffende uitdrukking voor: niet over één nacht ijs gaan! Dat zullen we dan ook maar niet gaan doen, maar ik vermoed, dat we komende week op de Vogelplas kunnen gaan schaatsen. Door de vorige ijsperiode is het water intussen flink afgekoeld, dus een paar nachten met flinke vorst en dan kunnen we vermoedelijk op herhaling en is de herinnering aan die prachtige natuurijsperiode van 2008-2009 ineens de opmaat voor de winter van 2009-2010. Inderdaad, een hoopvol begin!

Geen opmerkingen: