zaterdag 14 oktober 2017

130

De afgelopen week kwam de forse stijging van het aantal verkeersongelukken op de Nederlandse hoofdwegen uitgebreid in het nieuws.  De stijging van 27% sinds 2013 is inderdaad fors te noemen.
De toename wordt in de berichtgeving volledig toegeschreven aan het gebruik van de smartphone in het verkeer. Dat zal ongetwijfeld voor een behoorlijk groot deel meespelen.
Maar ik mis iets in dit verhaal. De stijging valt samen met de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. In de praktijk gaat zo'n verhoging werken als een soort minimumsnelheid. 
Je "moet" als individuele automobilist immers mee met de rest van het verkeer. En iedereen weet, dat hoe hoger de snelheid is, hoe langer de remweg, maar ook hoe korter de tijd die je hebt om op het overige verkeer te kunnen reageren.
Dit verschijnsel heb ik mogen ervaren in de Leidse IJshal. Bij wijze van proef had de ijsmeester een snelheidsmeter opgehangen om de schaatsers te laten zien, hoe hard ze reden. Nou, als er iets snelheidsverhogend werkte, dan was het dit wel. De "Krasse knarren" gedroegen zich als zestiger als jonge honden. Men wilde graag boven de snelheid uit de vorige serie komen. Er werd kortom op een nieuw snelheidsrecord gejaagd.
Maar dit terzijde. De bezuiniging op de verkeerspolitie heeft natuurlijk ook niet meegewerkt. Er was veel minder politiecontrole op de snelwegen. Voeg daarbij dat veel snelwegen zijn verbreed met veel meer mogelijkheden om van rijbaan te wisselen en er zijn opeens veel meer mogelijke oplossingen.
Nu is het vanuit het oogpunt van het milieu veel beter om de maximumsnelheid terug te brengen naar 100 kilometer per uur. Je hebt veel minder uitstoot van fijnstof en CO2. Dit is de eenvoudigste maatregel, die je kunt nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Nederland ligt nog steeds voor een groot deel onder de zeespiegel!
Dus regering, met 100 kilometer als maximum voorkomt u verkeersongelukken en u kunt makkelijker voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Waar wachten jullie nog op?

Geen opmerkingen: