vrijdag 15 augustus 2008

De Leidse IJshal


In de afgelopen winter werden de trainers van de IJVL verblijd met de legpenning van de gemeente Leiden als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet bij het Gehandicaptenschaatsen. Bij de uitreiking sprak wethouder Hessing uit, dat hij zich in zou zetten voor het behoud van de Leidse IJshal. Dit zou moeten gebeuren in samenspraak met de omliggende gemeenten. We zijn inmiddels een jaar verder en weten nu, dat de gemeente Leiden € 8000,- over heeft voor het behoud van de IJshal. Ter vergelijking: de kleine gemeente Zoeterwoude legt € 5000,- op tafel.
Vorig jaar had de gemeente Leiden € 35.000,- over voor een kleine maand ijspret op de Beestenmarkt. Dit jaar gaat dat uiteindelijk niet door, dus wat is er logischer, dan dat de gemeente Leiden dit geld pompt in de eigen IJshal, waar wekelijks vele duizenden mensen plezier beleven aan deze wintersport van Hollandse bodem.
Leiden houdt tot nu toe de boot af, omdat de omliggende gemeenten, behalve Zoeterwoude, niet over de brug komen. Maar de ijsverenigingen doen dat wel! De IJVL heeft met een sponsorloop in het voorjaar € 1800,- opgehaald, de ijsclubs in de omgeving haalden ruim € 15.000,- op. In de Kerstvakantie gaan al deze clubs op herhaling in de Leidse IJshal. Er wordt dan een sponsoractie gehouden ten bate van bovengenoemde sportinstelling.
Kortom wethouders en gemeenteraadsleden: de omliggende gemeenten mogen dan in gebreke blijven, de schaatsers uit de omliggende plaatsen beslist niet. Net zomin als de Leidse schaatsers.
Dat de omliggende gemeenten niet over de brug komen, hoeft toch niet te betekenen, dat de gemeente zich er met een Jantje van Leiden van afmaakt. De Stadsgehoorzaal en de Schouwburg trekken ook zeer veel publiek uit omliggende gemeenten. Dan zegt de gemeente toch ook niet, dat ze niet subsidieert, als de omliggende gemeenten niet meebetalen? Als grootste plaats in de regio krijgt de gemeente Leiden volgens mij meer geld uit het gemeentefonds voor de instandhouding van regionale voorzieningen, waartoe ik de IJshal ook reken.
Als er weer een Elfstedentocht gehouden wordt, is de gemeente Leiden er als de kippen bij om haar “eigen” Elfstedentochtrijders te huldigen. Dat ruim 80% van deze mensen wekelijks traint op de eigen Leidse baan, die jarenlang zonder noemenswaardige subsidie gedraaid heeft, benadrukt het belang van een kunstijsbaan in deze schaatsgekke regio.
Kijk eens, hoeveel duizenden mensen, waaronder zeer veel Leidenaren, de gladde ijzers onderbinden, als er weer eens een Molen- en Merentocht gereden kan worden!
Laat de IJshal niet de dupe worden van het gedrag van een aantal omliggende gemeenten, die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten, maar kijk liever naar de schaatsers, met name ook uit de regio, die wel hun verantwoordelijkheid nemen.
Het geld hoeft het probleem niet te zijn: als er € 35.000,- gereserveerd stond voor het kleine baantje op de Beestenmarkt, is het toch een kleine moeite, om dat geld over te hevelen naar de eigen kunstijsbaan aan de Vondellaan.
Als de gemeente Leiden de eigen Elfstedenrijders en het G-schaatsen echt zo waardeert, kan ze dat laten blijken door ons niet in de kou te laten staan en te helpen met het behoud van de Leidse IJshal.

Geen opmerkingen: