maandag 1 juni 2009

Reedriden

Het leuke van de Friese taal is, dat het voor Hollanders behoorlijk te volgen is, maar dat het vaak net wat anders betekent. Iedereen kent de reclame van Sonnema Beerenburg, waarin 2 Hollanders bij een brug aan een Fries vragen, of ze al op het natuurijs kunnen. "It kin net" antwoordt de Fries, waarop de Hollanders het onbetrouwbare ijs op gaan en er uiteraard doorheen zakken. In de plaatselijke kroeg komt onder het genot van een glaasje Beerenburgde aap uit de mouw: "It kin net" betekent in het Nederlands "Het kan niet". "It kin net" is na deze reclame trouwens een gevleugelde uitdrukking geworden.  
Hetzelfde gevoel van taalkundige verwarring overviel me, toen ik op internet op het Friese woord "reedriden" stuitte. De eerste associatie, die je er mee hebt, is de Gay pride in Amsterdam. Maar "reetrijden" is toch echt iets heel anders dan "reedriden". Op Wikipedia is de volgende omschrijving te lezen: "It reedriden is it op redens foarútkomme oer it iis." Dit is te vertalen als: "Het schaatsenrijden is het op schaatsen vooruitkomen op het ijs." Dus bij deze durf ik uit de kast te komen: ik ben een liefhebber van reedriden!

Geen opmerkingen: