vrijdag 5 juni 2009

Marc Witteman

Het lot van de Leidse IJshal ligt in handen van PvdA-wethouder Marc Witteman. Wat dat aangaat verwacht ik, dat het uiteindelijk wel goed zal komen. Ik ben hem een paar keer bij sportevenementen tegengekomen en ik ben er van overtuigd, dat hij de IJshal een warm hart toedraagt.

Dit ligt geheel in lijn met wat Henny Keereweer op zijn weblog gepubliceerd heeft: De PvdA Leiden is met Breed van mening dat er voor de vele schaatsliefhebbers in Leiden binnen de eigen stadsgrenzen een goede schaatsvoorziening moet komen. Daarom staat in hoofdstuk 13 "Vrije tijd" van ons verkiezingsprogramma 2006 - 2010: Een nieuwe IJshal. De locatie van de huidige ijsbaan is onrendabel. Leiden heeft een goede rendabele IJsbaan nodig. Het geld dat de gemeente nu kwijt is voor de jaarlijkse huur, kan beter worden geïnvesteerd in een nieuwe IJshal bij zwembad de Vliet.
Schaatsliefhebbers: Bij de PvdA zit je goed.
De PvdA: DE sportpartij van Leiden!
En dat zijn geen sprookjes, Bert!
Ik geloof inderdaad, dat dit geen sprookjes zijn. In het artikel in het Leidsch Dagblad staat te lezen: Sportwethouder Marc Witteman vindt dat de ijshal aan de Vondellaan open moet blijven tot er een nieuwe baan in Leiden of omgeving is. Maar of de gemeente daaraan fors financieel gaat bijdragen weet hij nog niet. "Dat zal blijken bij de bespreking van de perspectiefnota in de raad."
En bij dat laatste zit nu mijn zorg. Politiek is het goed te begrijpen, dat wethouder Witteman niet meteen de portemonnee trekt. Dat zou een uitnodiging zijn voor NUON om in de toekomst nog veel hogere prijzen in rekening te brengen: de gemeente betaalt toch wel. Ook regiobestuurders, waarvan hun inwoners ook massaal van de IJshal gebruik maken, kunnen dan rustig achterover leunen. Kortom, politiek is het goed uit te leggen, dat Marc Witteman de tijd neemt om tot een oplossing van de financiële problemen te komen.
Voor de ijssportverenigingen ligt het echter een slagje anders. In de zomermaanden worden binnen de verenigingen mensen aangespoord om zich in te schrijven voor de schaatslessen en vervolgens worden de trainers van de schaatsgroepen ingedeeld. Maar hoeveel mensen zullen zich inschrijven, zolang onduidelijk is, of de IJshal in september weer opengaat?
Juist door de eerste winter met aardig wat natuurijs in 12 jaar hebben veel mensen de smaak van het schaatsen weer te pakken gekregen en velen zijn tot de conclusie gekomen, dat aan hun schaatstechniek toch wel het een en ander mankeert. Kortom, voor zowel de schaatsverenigingen als voor de IJshal is er het momentum om te oogsten. En met dank aan de NUON is er de komende tijd onzekerheid of er in het najaar wel geschaatst kan worden.
Voor de ijssportverenigingen een zeer vervelende situatie. Stel je voor: een voetbalvereniging gaat leden werven voor het nieuwe voetbalseizoen. Er is echter één maar: ze weten nog niet, of ze in september over voetbalvelden beschikken. Hoeveel leden, denk je, zal zo'n club trekken? Dat zullen er niet veel zijn. Voor een schaatsclub zal het niet anders liggen.
Het lot van de IJshal en haar duizenden gebruikers ligt in handen van wethouder Witteman, maar hopelijk biedt hij de IJshal en de schaatsverenigingen ruim voor de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad een positief perspectief.

Geen opmerkingen: