woensdag 28 maart 2012

Stelling

Op de site van het Leidsch Dagblad staat altijd een stelling, waarop je kunt reageren. Deze week/weken is het deze stelling: "Er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van een ijsstadion in of vlakbij Leiden. Maar is dat wel zo verstandig? Alphen blies al eerder soortgelijke plannen af, omdat zo’n baan volgens tal van berekeningen niet rendabel zou zijn. En onderzoek van de NOS wees eerder al uit dat de meeste ijsbanen van 400 meter in Nederland niet kunnen bestaan zonder overheidssteun. De stelling van deze week luidt daarom: Leiden is beter af zonder ijsstadion."


Uiteraard heb ik "Oneens" gestemd. Het argument, dat ik invulde, hetgeen overigens niet verplicht is, luidde ongeveer als volgt: "Ik ben het oneens. Het nieuwe Thialf wordt ergens in Nederland gebouwd. Waarom niet op de grens van Leiden en Zoeterwoude, midden in de Randstad? Het geld zal grotendeels door andere partijen opgebracht worden, waaronder de rijksoverheid. Bovendien doet het bedrijfsleven mee. Wat is er op tegen, als er na de Heineken Music Hall een Heineken Skating Hall verschijnt?"
Nu zou je verwachten, dat de meerderheid, net als ik, oneens zou stemmen. Het tegendeel is echter het geval. Momenteel is 69% het eens met de stelling en maar 31% het oneens. Dat moet een stuk beter. Derhalve roep ik ALLE schaatsliefhebbers op om naar www.leidschdagblad.nl te gaan en daar massaal op "Oneens" te stemmen.
Laat u dus niet weerhouden. De deelname is trouwens gratis.

Geen opmerkingen: