dinsdag 13 december 2011

IJsclub Oegstgeest


Maandagavond fietste ik na het avondmaal naar het clubhuis van IJsclub Oegstgeest, waar de jaarlijkse ledenvergadering gehouden zou worden. Achter de bestuurstafel zaten twee "Krasse knarren", Frans van Rijn en Bas Koster.
Tegen de trend van teruglopende ledenaantallen in, is deze schaatsvereniging de laatste 10 jaar als kool gegroeid: van 400 naar 1100 leden. Een twintigtal actieve leden was op deze vergadering aanwezig, waaronder Sam Star, de oud-voorzitter, die in de jaren '70 een feitelijk failliete vereniging met 40 leden overnam en deze uit het dal wist te krijgen met ruim 200 leden aan het eind van zijn bestuursperiode.
Verder trof ik Frans Ballering, wiens dochter Gea ik aan het eind van de vorige eeuw schaatsles heb gegeven in de Leidse IJshal.
Na de pauze, bij punt 11, mocht ik een korte boekpresentatie doen, waarbij ik uiteraard het een en ander over de toertochttips vertelde. Het viel, gezien de enthousiaste reacties, bij het publiek in de smaak.
Hierna droeg Frans van Rijn, na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan 11 jaar als voorzitter, de voorzittershamer over aan Bas Koster. Uiteraard werd Frans in het zonnetje gezet met wat cadeaus, waarbij deze ingelijste foto, genomen op de ijsbaan van Oegstgeest, thuis een ereplaats zal krijgen.

Na de rondvraag kon ik weer wat gesigneerde exemplaren van "Molen- en Merentocht" verkopen. Om 12 uur verlieten we, na weer een gezellige avond, het clubhuis van IJsclub Oegstgeest.

Geen opmerkingen: