dinsdag 7 april 2015

Boodschappenjongen

Als je vijf dagen weg bent geweest, dan kun je er van uit gaan, dat je de volgende dag boodschappen moet doen. Daar Ada vanmorgen al moest werken en ik vanmiddag pas op hoefde te draven, mocht ik boodschappen doen. Deze boodschappenjongen had een boodschappenbriefje meegekregen voor zijn eerste fietstochtje in 6 dagen tijd.
Na mijn plicht te hebben vervuld, begon ik aan mijn eerste loop na eveneens 6 dagen. Ik besloot het nuttige met het aangename te verenigen en liep naar het huis van één van de "Twee van Breda". Daar had ik een brief gepost met wat onthullend feitenmateriaal over dit illustere duo. Daar ik onopvallend te werk wilde gaan, had ik mijn TNT-pak niet aangetrokken.

Ik was net het tuinpad opgelopen om de brief te posten, toen er een politieauto aangereden kwam. Dat was geen toeval, ook al deden ze net, of ze een voorbijrijdende fietser aanspraken op zijn rijgedrag. Deze boodschappenjongen wist wel beter!
Het rondje van 10 kilometer in marathontempo ging best wel goed, zeker nu ik wist, dat de "Twee van Breda" na hun ontsnappingspoging onder verscherpt politietoezicht geplaatst waren. Die boodschap heb ik wel begrepen....

Geen opmerkingen: