dinsdag 5 juli 2016

Vanavond Gemeenteraadsvergadering

Dag allen,

Vanavond in de raadsvergadering de behandeling van het kadervoorstel voor de nieuwe ijsbaan.
Bij navraag blijkt het tijdstip van behandeling niet met zekerheid te zeggen te zijn, er zitten twee onderwerpen voor, inschatting 21.00u maar het kan net zo goed 20.30u zijn.
Misschien tot vanavond.

Met sportieve groet,
Jos

Aldus het mailtje, dat ik vandaag ontving van Jos Arts, de voorzitter van de Leidse IJshal.
Op de agenda is heet punt 14
RV 16.0042 Business case compacte nieuwe ijshal
Het college heeft de raad op 30-06-2015 schriftelijk ge├»nformeerd over de “Stand van zaken uitvoering Amendement Gaan voor de schaatssport (A120118/1)”. Toen kondigde het college aan om de raad op basis van een vervolgonderzoek nadere voorstellen zullen doen over de toekomst van de ijshal. Het vervolgonderzoek “Businesscase Nieuwbouw IJsbaan Leiden” is in nauw overleg met de Stichting IJshal Leiden tot stand gekomen. Deze businesscase is vervolgens voor advies aan de Leidse Sport Federatie voorgelegd. Ook is een gesprek gevoerd met de eigenaar van de ijshal. In dit voorstel schetst het college de uitkomsten van de business case en het vervolgtraject dat we nu ingaan.
RV 16.0042 Business case compacte nieuwe ijshal (Voorstel)
2016-03-21 Businesscase Nieuwbouw IJsbaan Leiden laatste versie voor drukkerij (Bijlage)
ERRATUM RV 16.0042 (Bijlage)

Ook al is het kort dag, ik roep alle schaatsers uit Leiden en omgeving op om vanavond naar het stadhuis van Leiden te komen, liefst in schaatskleding. Zelf ben ik uiteraard ook van de partij.

Geen opmerkingen: