maandag 1 maart 2010

Gemeenteraadsverkiezingen


Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de liefhebbers van schaatsen heb ik, als service naar de kiesgerechtigden onder hen, in februari een Kieswijzer met de standpunten van de diverse partijen in de Leidse gemeenteraad met betrekking tot het behoud van kunstijs in Leiden, al dan niet in het Huis van de Sport.
Alle partijen staan in mindere of meerdere mate positief ten opzichte van de Leidse IJshal. Natuurlijk bestaan er op dit punt nuanceverschillen, maar er is geen enkele partij, die op dit punt uit de boot valt.
Desondanks kwam de Leidse IJshal vorig jaar in financiële problemen, toen de NUON vorig jaar de energieprijzen in één klap verdubbelde.
Zonder de andere leden van het college van B&W of raadsleden, die zich de afgelopen jaren ingezet hebben voor het behoud van de IJshal te kort te willen doen, daar je nooit kunt zeggen hoe een andere wethouder van Sport het gedaan zou hebben, wil ik hier toch de cruciale rol van Marc Witteman naar voren halen.
Daadkrachtig optreden van de vaak verguisde wethouder van Sport, bij de gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor de PvdA, zorgde er voor, dat binnen de kortste keren € 100.000,- aan jaarlijkse subsidie beschikbaar was. Nu klinkt dat, met zoveel steun in de raad, heel vanzelfsprekend, maar het verleden leert, dat dit helaas niet altijd het geval geweest is.
Wat de oplossing van het door externe factoren ontstane financiële probleem van de IJshal betreft, was sportliefhebber Marc Witteman de juiste man op de juiste plaats.
Zodoende kunnen Laurine van Riessen, Bob de Jong, Margot Boer en Liesbeth Mau-Asam, die alle vier het schaatsen geleerd hebben op de ijsbaan aan de Vondellaan en onlangs aan de Olympische Spelen meededen en met 2 bronzen medailles en een handvol Olympische diploma's terugkwamen uit Vancouver, over een paar weken gehuldigd worden in een nog bestaande IJshal.

Geen opmerkingen: