vrijdag 10 december 2010

Gedragscode

Er ging een paar jaar geleden een serie grappen over tafel, toen we bij de trainersbijeenkomst van de IJVL allemaal een heuse Gedragscode van de KNSB overhandigd kregen. Maar dat was dan ook in de tijd, voor de beerput van het seksueel misbruik in de Katholieke kerk open ging. Deze week kwam het rapport van de commissie-Deetman over dit probleem uit.

Dit misbruik beperkt zich natuurlijk niet tot gesloten organisaties als kloosterorden en bisdommen, al zal er door het verplichte celibaat een zekere "natuurlijke selectie" optreden. Einzelgänger, die niet of nauwelijks tot de orde geroepen worden en als het al geschiedt, dan wordt alles met "de mantel der liefde" bedekt, vooral bedoeld om reputatieschade te voorkomen.

Het is trouwens ook geen nieuw probleem. Een eeuw geleden gingen meisjes werken in een diensthuis als ze de lagere school verlieten. Ze werden dan dienstmaagd voor dag en nacht, vaak bij een boerderij of bij andere rijke mensen. En niet ieder meisje kwam daar als dienstmaagd vandaan. Een oude bok lust nog wel een groen blaadje, nietwaar. Maar ook hier: de vuile was werd niet buiten gehangen.
Nu kunnen we natuurlijk doen, alsof zoiets in onze schaatsvereniging niet voor zou kunnen komen, maar daar geloof ik niets van. In de jaren '70 maakten we allerhande geintjes over pedofilie, wat toen nog een verborgen afwijking was. Gezien de kinderpornonetwerken op internet is dit toch wijder verbreid, dan we in die optimistische jaren dachten.
Op Pedagogische Academie "De la Salle" spraken we gekscherend over "Een kleuter op de leuter", terwijl Herman Brood in het volgende carnavalslied de zinsnede zong: "Pedofielen, vroeg naar bed!"

Inmiddels zijn we toch een stukje ouder en wijzer, na affaires als die van een zweminstructeur, die jarenlang zijn gang kon gaan en veel kinderen misbruikt heeft. Nu biedt een warm zwembad natuurlijk meer gelegenheid dan een koude ijshal, die de edele delen laat krimpen tot formaat XS of XXS, maar ook daar kan een of andere idioot opduiken, die zijn handen niet thuis kan houden. En dan heb je als sportvereniging toch een probleem.
Nu moeten we niet de illusie hebben, dat iemand met kwaad in de zin zich laat weerhouden door een gedragscode, maar het is toch goed, dat we als trainersgilde ons er bewust van zijn, dat het bij ons ook voor kan komen. De gedragscode geeft een vereniging wat meer armslag om signalen van iets, wat je als club nooit hoopt mee te maken, bijtijds op te vangen. Een ijssportvereniging wil immers geen scheve schaats rijden.....

Naschrift:
Een paar dagen na het plaatsen van dit stukje kwam de pedofielenzaak van "'t Hofnarretje" in Amsterdam naar buiten. Walgelijk. De sfeer in Nederland over Robert M. en consorten is prachtig weergegeven in deze cartoon uit Trouw.

Geen opmerkingen: