vrijdag 5 april 2013

Controle


Deze week ontving ik van de Koninklijke Vereniging "De Friesche Elf Steden" een ledenbrief. Behalve deze ledenbrief bevatte de envelop een envelop met antwoordnummer erop en een blad met persoonlijke gegevens, die gecontroleerd moesten worden en voorzien van een handtekening samen met een kopie van een identiteitsbewijs teruggestuurd moesten worden naar Leeuwarden. Het spreekt voor zich, dat ik dit per kerende post gedaan heb.
Als je dit namelijk voor een bepaalde vervaldatum niet gedaan had, zou je startbewijs vervallen. En dat was, naast het up to date maken van de ledenadministratie, een tweede, niet uitgesproken doelstelling van deze legitimatieactie.
Meermalen is op de ledenvergadering van de Elfstedenvereniging de wens uitgesproken om te komen tot verjonging van het ledenbestand, met daarnaast de wens, dat er meer vrouwen lid moesten worden. Met andere woorden: "Ouwe lullen moeten weg!"

Dat klinkt op het eerste gezicht heel redelijk. Er is echter een maar: de afgelopen 16 jaar hebben zowel jongeren als vrouwen ieder jaar de kans gekregen, om lid te worden. Als ze die 16 kansen niet gegrepen hebben, dan is de behoefte bij hen om de Elfstedentocht te gaan rijden (en er voor te trainen natuurlijk!), kennelijk niet aanwezig. Wie zoveel kansen laat lopen, heeft in mijn ogen geen enkel recht meer om te klagen!
Desondanks zal deze legitimatieactie er ongetwijfeld toe leiden, dat veel meer mensen dan normaal hun lidmaatschap op gaan zeggen. Vooral oudere leden zullen dit vaker dan in andere jaren doen, nadat ze zichzelf de gewetensvraag hebben gesteld: "Ben ik nog fit genoeg om de Elfstedentocht uit te rijden?"

Er is zodoende op twee manieren sprake van een "opschoning" van de ledenadministratie ten gevolge van deze controle.
Doordat ik met het woord "Controle" in mijn hoofd rondliep, kwamen er nog een paar gedachten in mijn hoofd, die ook met dit word te maken hadden. De eerste betreft de weersverwchtingen. Deze worden gemaakt door een flink aantal modelberekeningen met de computer met telkens een kleine wijziging in de input. Kleine oorzaken hebben grote gevolgen. Dat gaat zeker voor het weer op. Een kleine wijziging kan tot heel ander weer leiden.
Uit deze meestal 50 computersimulaties zijn er 2, die als belangrijkste gelden: de Oper en de Controle.

In bovenstaande pluim laat de operationele run het wat warmer worden, maar de controlerun laat het na een korte periode met warmer weer wederom flink wat kouder worden. Beide uitdraaien laten trouwens kouder weer zien dan het gemiddelde van de 50 uitdraaien....

Daarnaast kwam de controle van staatswege weer in mijn geest opborrelen. Toen ik net in Leiden woonde, was ik zeer actief in de Anti-Kernenergie Beweging. We voerden regelmatig blokkades uit bij kerncentrales en transporten van radioactief afval. Deze hit-and-run-acties moesten natuurlijk voorbereid worden. Gedeeltelijk gebeurde dit via de telefoon. De vaste uiteraard, mobieltjes had je in die tijd nog niet.
Nu zat de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet stil bij dit soort "staatsondermijnende" acties. Er werden dus telefoons afgetapt. Zo ook de mijne. Op een dag had ik Giliam de Valk aan de lijn om een komende actie te bespreken, toen plotseling halverwege het gesprek een geluid klonk van een hoorn, die op de haak gegooid werd. En nu komt het gekke: bij Giliam gebeurde precies hetzelfde. Een van ons twee├źn mompelde iets van "Wat gek", waardoor we er achter kwamen, dat geen van beiden had opgehangen.
"De BVD maakt zo wel erg duidelijk, dat ze ons afluisteren", zeiden we tegen elkaar.

Dat deed me denken aan een uitspraak uit die jaren van dienstweigeren en actievoeren. Iemand drukte het destijds kernachtig uit: "Ik ben 100% betrouwbaar. Ik sta onder voortdurende staatscontrole!"

Geen opmerkingen: