dinsdag 9 april 2013

De winter was lang of Giethoorn in plaats van "It giet oan!"


Op een klein stukje in de buurt van Leeuwarden na, is de nachtvorst verdwenen uit ons land. Te langen leste. Het was qua duur een imposante winter. In de kale cijfers is dat niet af te lezen. In deze omgeving lag het Hellmanngetal rond de 60. Pas bij 100 Hellmannpunten is er sprake van een koude winter. Alleen in het oosten, tegen de Duitse grens aan, overschreden een paar KNMI-meetpunten dit aantal.

Deze lange winter met het venijn in de staart, toen het voor schaatsen op natuurijs feitelijk te laat was, had net als vorig jaar één natuurijsperiode.
Waar we een jaar geleden af konden reizen naar Fryslân voor het rijden van de Tocht der Tochten, klonk dit jaar geen "It giet oan!"

Maar met Giethoorn waren we ook zeer tevreden.

Net als het 6 dagen achtereen schaatsen op de Vogelplas trouwens.

Geen opmerkingen: