dinsdag 1 oktober 2013

Zonneactiviteit

Vanmorgen aan het ontbijt kwam het gesprek over de zonnepanelen. Deze doen de afgelopen week hun werk goed. Gisteren produceerden de 6 panelen 8,8 kilowattuur en om 6 uur vanavond stond de teller al weer op 8,5 kWh.
Siebe bracht het gesprek op de zonneactiviteit, die momenteel erg laag schijnt te zijn. Ik ging even zoeken op internet en zocht op google onder "Zonneactiviteit 2013". Daar trof ik deze kop aan: "Maximum in de cyclus van zonneactiviteit laagste in honderd jaar".
De zon bereikt ergens in 2013 het maximum in de elf-jarige cyclus van zonneactiviteit – sinds het begin van de metingen aan zonnevlekken de 24e cyclus. Maar de waarnemingen laten zien dat het maximum de laagste activiteit vertoond sinds honderd jaar en het zou goed kunnen dat het volgende maximum opnieuw lager is.

Ook zag ik het kopje: "Gaat de zon een winterslaap houden?".
Volgens Amerikaanse astronomen begint de zon binnenkort aan een winterslaap van enkele tientallen jaren. Uitlopende waarnemingen bevestigen de theorie. Deze winterslaap is te vergelijken met de Kleine IJstijd van de 17de Eeuw, een periode waar de zon minimale activiteiten vertoonde. Het was ook een periode waar het in Europa kouder was dan normaal. Als de zon start met de winterslaap, krijgen wij dan strengere winters?
Voorts deze kop: "Zonneactiviteit heeft invloed op Europese winters".
Duitse en Zwitserse klimatologen denken dat er een verband bestaat tussen de activiteit van de zon en de wintertemperaturen in Midden-Europa.
Ze hebben vastgesteld dat de winters waarin de Rijn dichtvriest vaak samenvallen met perioden dat het aantal zonnevlekken gering is. Uit onderzoek van historische verslagen blijkt dat de Rijn tussen 1780 en 1963 her en der veertien keer is dichtgevroren.
In tien gevallen gebeurde dit op momenten dat de zonneactiviteit gering was. Dat zou toeval kunnen zijn, maar dat is statistisch gezien onwaarschijnlijk. De klimatologen schrijven de koude winters toe aan verstoorde circulatiepatronen in de onderste lagen van de atmosfeer, die tot veranderingen van de windrichting leiden.
Tot slot van deze kleine bloemlezing een artikel van Prof. dr. C. de Jager: "Komende activiteit van de zon".
Ik durf nu een stapje verder te gaan. Wij verwachten dat de zon, na de uiterst bijzondere transitie die dit hemellichaam meemaakte tussen 2006 en 2010, een vrij lange periode van geringe activiteit zal doormaken, gelijkend op het zo genoemde Dalton Minimum van 1800 tot 1830. In die decennia was de zon het minst actief van de laatste drie eeuwen. Een artikel daarover zullen Silvia en ik binnenkort aanbieden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Kortom: we kunnen concluderen, dat het zonnemaximum zeer laag uitvalt. Voor de komende winter zal dit nog geen gevolgen hebben voor het weer. Maar hoe het de komende jaren uit gaan pakken, als we naar een zonneminimum gaan? Wie het weet, mag het zeggen. Wellicht, dat we veel koudere winters krijgen dan we de laatste 30 jaar gewend zijn.

Van mij mag het!

Geen opmerkingen: