maandag 3 juli 2017

Regio erkent belang ijshal

Volgaarne deel ik het volgende bericht van het Leidsch Dagblad:

Ja, een nieuw Leids schaatscentrum is van regionaal belang. En ja, er kan beter een duurdere buitenbaan komen van 333 meter dan een van 250 meter. Maar of de regiogemeenten ook mee gaan betalen aan de ijshal bij sportpark De Vliet, blijft vooralsnog onbeantwoord. Binnenkort wordt de vraag voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden.
Kort opgesomd is dat de uitkomst van de bijeenkomst voor regionale sportwethouders, die maandagochtend plaatshad op uitnodiging van de Leidse collega Paul Dirkse (D66). "Er moet nog een hoop worden uitgezocht", meldde hij na afloop. "Maar het heeft een positieve indruk op mij gemaakt."
Op die besloten vergadering legden de voormalige schaatskampioenen en regiogenoten Mark Tuitert en Jeroen Straathof uit waarom een nieuw schaatscentrum in Leiden van groot, regionaal belang is. Straathof was eveneens aangenaam verrast dat de sportwethouders uit Leiden en omstreken ook vonden dat een baan van 333 meter, waarop officiƫle wedstrijden geschaatst kunnen worden, de voorkeur geniet boven een ovaal van 250 meter.
Die mening deelt Dirkse. Alleen, de extra investering van circa drie miljoen euro bovenop de ongeveer vier miljoen euro voor de ijshal, moet dan wel voor een deel worden bijbetaald door de regiogemeenten. En ook voor de toekomstige exploitatie van de ijshal, wordt een toelage gevraagd.
Of die bijdragen er komen, blijft vooralsnog onzeker. Sportwethouders uit de plaatsen in het driehoekige gebied tussen Alphen, Wassenaar en Hillegom gaan daarover binnenkort overleggen met hun raadsleden. Mogelijk gaan Leiden en de betrokken ijsclubs een extra campagne voeren om dat te bepleiten. Een "roadshow" zoals Straathof het omschrijft.
Om een indruk te geven: het komt voor Alphen neer op circa een ton per jaar en voor Katwijk op een jaarlijkse overmaking van 63.000 euro op rekening van Leiden. Zoeterwoude, de kleinste van het stel maar met een grote schaatshistorie, moet 8000 euro per twaalf maanden afdragen.
"Ik kan nu nog geen conclusies trekken of dat ook gaat gebeuren", aldus Straathof. "Maar de sfeer was inderdaad positief." In hoeverre de schaatsclubs ook nog om een extra bijdrage wordt gevraagd, daarover komt deze zomer ook meer duidelijkheid. De stichting waarin de ongeveer twintig clubs zijn vertegenwoordigd, doet voor ongeveer een miljoen euro mee. Dirkse schat dat in oktober meer zekerheid bestaat over het type schaatshal.

Het ziet er dus positief uit, maar we mogen niet verslappen. Kom donderdagmiddag 6 juli dus om half 4 naar het Stadhuisplein, zodat we daarna het gemeentehuis weer kunnen vullen met positief ingestelde schaatsers.

Geen opmerkingen: