maandag 5 april 2021

Het IJspaleis

Onlangs is bovenstaande ingezonden brief van me in het Leidsch Dagblad geplaatst. Door op de brief te gaan staan en te klikken wordt deze groter.
Het is gemaakt naar aanleiding van de Commissievergadering van 23 maart, waarin VVD-lid Maaike van Vliet het constant had over "Het IJspaleis". Bovenstaande brief is een ingekorte versie van de oorspronkelijke ingezonden brief, die ik op verzoek de redactie korter heb gemaakt. De oorspronkelijke versie staat hieronder.

Het IJspaleis


In de commissievergadering van de Leidse gemeenteraad over de nieuwbouw van Combibad en IJshal “De Vliet”, viel met name de bijdrage van de VVD op. En uit de toon. Als trainer van IJssport Vereniging Leiden volg ik het project al een jaar of 16 op de voet, dus aan dossierkennis ontbreekt het me niet. Of dat bij duo-raadslid Maaike van Vliet ook het geval is, waag ik te betwijfelen. Anders gebruikt ze de dossierkennis zeer selectief.

Het begon al met een vorm van framing door consequent te spreken van “Het IJspaleis”. De 250-meterbaan komt er zeer zeker mooi uit te zien en de schaatsers in de Leidse regio kijken er reikhalzend naar uit, maar voor een IJspaleis moet je naar Heerenveen toe.
Kwalijker wordt het als dit VVD-lid verdraaide feiten gaat presenteren. Een ervan is om de kostenstijging volledig aan de ijshal toe te schrijven. Net alsof er in de rest van de bouwwereld geen kostenstijgingen zijn?
Een tweede is, dat de regiogemeenten niet mee wilden betalen aan “De Vliet”. Dat klopt slechts ten dele. Op 5 juli 2016 stemde de voltallige gemeenteraad, inclusief de VVD, voor de bouw van een 250-meterbaan en een 333-meterbaan indien de omliggende gemeenten mee zouden betalen. Op 15 februari 2018 werd dit besluit nogmaals unaniem herbevestigd. Het resultaat van de rondgang bij de regiogemeenten was, dat diverse gemeenten zich niet aan de een jaar daarvoor gemaakte afspraken hielden. Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Teylingen en Leiderdorp wilden wel meebetalen, maar met name het afhaken van Katwijk en Alphen aan den Rijn zorgde ervoor, dat de 333-meterbaan van de baan was. Dat lag echter niet aan de schaatsers uit de regio. In het Leidsch Dagblad van 20 november 2018 stond te lezen, dat de Alphense schaatsverenigingen bereid waren 3 van de 7 ton, die Alphen op zou moeten hoesten, voor hun rekening te nemen. Dit genereuze aanbod werd door met name Nieuw Elan hooghartig van de hand gewezen.
Half januari 2019 lag er een plan van de schaatsverenigingen in de Leidse regio om garant te staan voor de 3,5 miljoen euro, die nodig waren om alsnog te komen tot de bouw van een 333-meterbaan. De ijsclubs zouden dit in 30 jaar terugbetalen aan de gemeente Leiden. Ook deze garantstelling sneuvelde in de Alphense gemeenteraad. Kortom, dat de schaatsers uit de regio bereid waren om een bijdrage te leveren, staat vast. En zij doen dit al jaren in de vorm van vrijwilligerswerk. De Leidse IJshal is al jaren met afstand de GOEDKOOPSTE kunstijsbaan van Nederland dankzij de vele vrijwilligers, die onbezoldigd heel veel werk verrichten om HUN ijsbaan draaiende te houden. Het betreft vrijwilligers uit Leiden, maar nog veel meer uit de regio.
Dat de VVD zich hard maakt voor een vierde kunstgrasveld van hockeyvereniging Roomburg is een te billijken standpunt. Maar als je daarna een viertal Leidse ijssportverenigingen laat vallen als een baksteen, dat gaat er bij mij niet in. Je zegt tegen de Leidse schaatsers, shorttrackers, kunstschaatsers en ijshockeyers: “Ga maar naar Haarlem, Amsterdam, Zoetermeer of Den Haag Zuid.”
Daarnaast verzweeg Maaike van Vliet de stiekeme motie van de VVD, die op 17 september 2020 in de gemeenteraadsvergadering is ingediend onder nummer RV 20.0066. Hierin werd de gemeenteraad opgeroepen om per direct de plannen voor de realisatie van een nieuwe ijshal te schrappen.
Gelukkig staat de VVD alleen in de Leidse gemeenteraad. Als schaatser ben ik blij, dat de overige partijen sportwethouder Paul Dirkse wel blijven steunen in het uitvoeren van de door hen unaniem gegeven opdracht tot de bouw van de Leidse Sportboulevard. Leiden gaat hier decennia lang plezier aan beleven!
Bert Breed,
schaatstrainer IJVL

Geen opmerkingen: