zondag 21 maart 2021

Commissievergadering

Op 3 maart kwam het verlossende woord. De met het zwembad gecombineerde kunstijsbaan aan de Vliet gaat gebouwd worden. 

Formeel heeft de Gemeenteraad van Leiden het beslissende woord. Dit gaat altijd in twee etappes. Allereerst wordt het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders besproken in een commissievergadering. Na afloop ervan weet je vrijwel altijd, hoe bepaalde partijen gaan stemmen.

Deze stemming volgt meestal een paar weken later in de vergadering van de voltallige Gemeenteraad.
Aanstaande dinsdag is de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving, waaronder Sport valt. Ik heb de afgelopen 16 jaar verreweg de meeste commissievergaderingen, waarop de Leidse IJshal op de agenda stond, bijgewoond. Die van 23 maart 2021 had ik ook graag bezocht, maar vanwege corona mag er geen publiek bij aanwezig zijn. Maar gelukkig is de vergadering vanaf huis te volgen. Rond kwart over 8 is agendapunt 6. Raadsvoorstel Aanbestedingsresultaat nieuwbouw binnenzwembad-ijshal De Vliet, aan de beurt. Het Raadsvoorstel is in zijn geheel te lezen door HIER TE KLIKKEN.
Er is een tweetal bijlagen. Dit betreft een tweetal Presentatieboekjes. De eerste betreft het gecombineerde sportcomplex, plan A, het tweede met alleen het zwembad, plan B.
Voor plan A KLIK HIER, voor plan B KLIK HIER.

Voorts is er het punt Vooraf gestelde vragen. Het betreft technische vragen. De eerste vragen komen van Leiden Participeert, de tweede van de VVD, terwijl de PVDA als derde aan de beurt komt.
Agendapunt 6 wordt afgesloten met Overige informatie. Het betreft de Collegebrief Combibad IJshal Indoor Sportcentrum van 29 oktober 2020. Deze aanbestedingsbrief is HIER TE LEZEN.
Verder is het antwoord van het College van B&W te lezen op de "Losse" technische vragen van de VVD over de Aanbesteding Combibad/IJshal. Deze brief is te lezen door HIER TE KLIKKEN.
De vragen van de VVD zijn niet los te zien van de op zijn zachtst gezegd wispelturige houding van de Leidse VVD inzake kunstijs in Leiden.

Gezien de stemverhouding in de Gemeenteraadsvergadering van 17 september 2020 heb ik er alle vertrouwen in, dat IJshal "De Vliet" het groene licht krijgt van de overgrote meerderheid van de Leidse gemeenteraadsleden. 
Mis dit dus niet en kijk live naar de Commissievergadering van 23 maart. U zult er een jaar of 40 op moeten wachten, doordat het punt Nieuwbouw IJsbaan weer op de agenda komt....

Het spreekt voor zich, dat ik op dit blog verslag zal doen van deze commissievergadering.

Geen opmerkingen: