woensdag 17 maart 2021

Groen


Verreweg de meeste mensen vinden het op straat gooien van afval afkeurenswaardig.

Als het in niet of nauwelijks zichtbare wijze gebeurt in de vorm van CO2-uitstoot, fijnstof of microplastics, dan schijnen ineens andere normen te gelden, terwijl het opruimen hiervan veel lastiger is.

De afgelopen weken zijn de stemwijzers massaal geraadpleegd. Ze schijnen aan te zetten tot nadenken. Bij mij in ieder geval wel. Terwijl de klimaatopwarming het grootste structurele probleem is, dat na de coronacrisis met de grootst mogelijke spoed moet worden aangepakt, ontbreken vragen hierover. Hoezo objectief?
De zwevende kiezers kunnen op dit punt alsnog terecht bij de groene stemwijzers, die vragen hierover wel behandelen.

Zelf had ik deze kieswijzers vandaag niet nodig, daar ik eergisteren al heb gestemd. Desondanks heb ik vandaag wel gekozen. Bij Bever in Leiden koos ik vandaag voor Groen.

Geen opmerkingen: