woensdag 24 maart 2021

Woningnood

Eén van de moeilijkste dossiers bij deze kabinetsformatie is ongetwijfeld het oplossen van de woningnood. Daarbij speelt het vinden van plaatsen, waar gebouwd kan worden, een heikel punt. Ik weet niet, hoe u het beleefd heeft, maar de laatste 10 tot 15 jaar zag ik de nieuwbouwhuizen steeds groter worden. Als ik nu langs of door nieuwbouwwijken fiets of loop, dan zie ik vrijwel uitsluitend woningen uit het hoogste segment verschijnen. Op de plek van één kleine villa kunnen vaak twee of drie huizen gebouwd worden.
Willen we het komende decennium een miljoen woningen bouwen, dan zal de bouw van zulke royale huizen tot een uiterste minimum moeten worden teruggebracht, zodat er op de beschikbare grond veel meer woningen kunnen verrijzen.

Met deze koerswijziging zou op vrij korte termijn het aantal nieuwbouwhuizen kunnen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Geen opmerkingen: