vrijdag 16 oktober 2020

Als een dief in de nacht

Toevalligerwijze stuitte ik op een motie, die de fractie van de VVD op 17 september jongstleden in de gemeenteraad van Leiden heeft ingediend. Gelukkig is deze motie met zeer ruime meerderheid verworpen.

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)
Als een dief in de nacht heeft de Leidse VVD deze motie ingediend. Er was op de agenda van deze gemeenteraadsvergadering niets, dat er op wees, dat IJshal "De Vliet" behandeld zou worden, laat staan, dat de bouw ervan van het ene moment op het andere plotsklaps stilgezet zou kunnen worden.
Door de IJVL werd 15 jaar geleden aan mij gevraagd, of ik me namens deze Leidse schaatsvereniging in wilde zetten voor het behoud van kunstijs in Leiden. Ik kon destijds niet bevroeden, dat dit een project van zulke lange adem zou gaan worden. Nu is doorzettingsvermogen niet mijn zwakste punt, dus deze eigenschap kon ik goed gebruiken. De gemeenteraadsleden trouwens ook, want de raadsvergadering duurde maar liefst 8 uur!
Als u op https://leiden.notubiz.nl/vergadering/701155/Gemeenteraad%2017-09-2020 klikt en daarna onder BEHANDELING KADERBRIEF EN ANDERE P&C-STUKKEN op Kaderbrief 2020 e.v., dan verschijnt rechtsboven een scherm. Daarin neemt Dorien Verbree namens de VVD-fractie al snel het woord. Als u dan op de video doorscrolt naar 1.49.30, dan komt IJshal "De Vliet" ter sprake.

De VVD wil deze dus schrappen. Op vragen van Martijn Otten van de PvdA en Vahit Köroglu van D66 antwoordde de fractievoorzitter van de VVD, dat dit in haar ogen valt onder de noemer "Betrouwbaar bestuur". Ik versta daar iets anders onder, maar dit terzijde.
Verbree sluit haar betoog af met de zin: "Dit is het verhaal, dat wij al jaren vertellen."
Nu ben ik nooit te beroerd om iemand een handje te helpen. Dat doe ik door een terugblik over de door de fractievoorzitter van D66 aangehaalde 8 jaar, waarin in de gemeenteraad al over de IJshal wordt gepraat.
In 2012 begon het hoopvol. In een door Henny Keereweer van de PvdA en Juliëtte Gilissen van de VVD ingediend amendement werd gevraagd om kunstijs in Leiden te redden, zoals in 2008 in een motie door de gemeenteraad was besloten.
Een week later besloot de gemeenteraad om € 4.000.000,- uit te trekken om de voormalige Ton Menken IJsbaan op te knappen.


Daarna werd het een paar jaar stil. Doordat de eigenaar van het pand, waarin de Leidse IJshal is gevestigd, niet bepaald meewerkte, kwam de renovatie in een impasse en haalde de gemeente Leiden een oud plan uit de la. Een nieuwe ijsbaan aan de Vliet. Met de warmte, die vrijkomt met de koeling van het ijs, wordt het zwemwater verwarmd. In juli 2016 was dit project een hamerstuk.


Ondanks een aankondiging van het tegendeel, stemde de VVD-fractie voor!
Na een noodzakelijke protestactie in december 2016 konden we weer van voor af aan beginnen. Dit leidde er in juli 2017 toe, dat de VVD een bom legde onder het ijs. Uiteindelijk kregen de liberalen onvoldoende steun in de gemeenteraad voor hun eisen.
In februari 2018 was de nieuwbouw van IJshal "De Vliet" wederom een hamerstuk. Alle aanwezige raadsleden, dus ook die van de VVD, stemden unaniem in met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders.

Wie dacht, dat de gang naar het Stadhuis daarmee verleden tijd was, vergist zich deerlijk. Ondanks alle acties in de Leidse regio's om de omliggende gemeenten zich te laten houden aan de gemaakte afspraken, mislukte de actie voor een 333-meterbaan.

In januari 2019 viel het doek voor de 333-meterbaan en klonk het "It giet oan" voor de 250-meterbaan.

Het was bijna unaniem. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen vanwege de aanwezigheid van de Hengelaarsbond in het gebouw. De VVD stemde dus voor!

Nu zijn er geen rozen zonder doornen, dus ook dit project verliep niet geheel vlekkeloos, zodat we in januari 2020 weer op herhaling mochten. De "Oude meuk" kon constateren, dat de VVD weer eens tegensputterde tijdens de commissievergadering. Dit keer deed ze dat ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 februari. Alleen de VVD en de PvdD stemden tegen IJshal "De Vliet".

Onder het motto "Niet geschoten is altijd mis" probeerden de liberalen het als gewoon nog een keer. Hoe zij ditmaal flink misschoten is te zien tijdens de stemming op 17 september om 7.41.00.
Zelf vindt de VVD-fractie zich op dit punt voldoen aan de criteria van betrouwbaar bestuur. Persoonlijk vind ik, dat het meer weg heeft van zwabberen.
Geen opmerkingen: