donderdag 15 februari 2018

Hamerstukken


Vanavond zou in het Stadhuis de definitieve beslissing vallen over de nieuwbouw van IJshal "De Vliet". Op de site van de gemeente Leiden ging ik op zoek naar hoe laat de IJshal aan de beurt zou zijn. De agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 15 februari bevatte een aangename verrassing.
Onder het kopje “Stemmingen: Hamerstukken” prijkte als punt 8  “RV 17.0120 Kaderbesluit IJshal”.
In de toelichting was te lezen: “De Raad wordt gevraagd een kaderbesluit te nemen voor de bouw van een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg. De beoogde locatie voor de nieuwe ijsbaan is naast de nieuwbouw van het Combibad.
Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen. Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.”
Om een uur of 8 fietste ik naar het Stadhuis toe. Diverse zwaailichten maakten duidelijk, dat over het Noordeinde fietsen niet het beste plan was. Met een kleine omweg kwam ik bij het Stadhuisplein, waar ik naar de publieke tribune in de toren klom. Ik viel met mijn neus in de boter.
De stemverklaringen van de diverse raadsfracties werden voorgelezen. Het werd, zoals GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft de afrondende besluitvorming over de bouw van in ieder geval een 250-meterbaan kort en bondig samenvatte: “Wie had ruim een jaar geleden kunnen denken, dat dit een hamerstuk zou worden!”
Aldus geschiedde. Alle aanwezige raadsleden stemden unaniem voor het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Hoewel het niet mocht, applaudiseerden de aanwezige schaatsers wel.
Leiden krijgt zodoende in ieder geval een 250-meterbaan. Hiervoor kan de vlag uit.
Maar de schaatsers in de Leidse regio moeten nu wel vol aan de bak om van de 250 meter 333 meter te maken. Doe dus allemaal mee met de acties op www.333m.nl om voldoende geld bijeen te krijgen om de 333-meterbaan mogelijk te maken.
Nu kan ik dat natuurlijk voortdurend roepen, maar het heeft natuurlijk meer zeggingskracht als ik zelf de daad bij het woord voeg. Zodoende heb ik vanmorgen via www.333m.nl een zonnepaneel gedoneerd. Ik hoop, dat er nog vele zullen volgen, zodat we vanaf 2020 klimaatneutraal kunnen schaatsen op zonne-energie.
Via de Leidse IJshal, waar ik een tiental mensen van dit heuglijke besluit op de hoogte bracht, fietste ik naar huis, waar ik op internet de vergadering verder volgde. De nieuwe sporthal krijgt definitief 2000 stoeltjes, terwijl het nieuwe zwembad "De Vliet" ook definitief doorgaat.
Het meest bijzondere van deze avond is, dat de drie sportprojecten unaniem door de gemeenteraad kwamen. Wethouder Paul Dirkse heeft zich na een valse start zeer goed hersteld. De Leidse sport is zodoende de grote winnaar van deze avond!
Wie deze historische Gemeenteraadsvergadering terug wil kijken kan dat door HIER TE KLIKKEN en dan te scrollen naar 24.45 voor het Hamerstuk.

Geen opmerkingen: