vrijdag 9 februari 2018

"Neem een voorbeeld aan de schaatsers!"

Na het middernachtelijk uur ga ik geen uitgebreid verhaal vertellen over de commissievergadering van de gemeenteraad van Leiden, maar wel wil ik u mededelen, dat IJshal "De Vliet" doorgaat.
Het voorstel van wethouder Paul Dirkse voor de aanleg van een 250-meterbaan met uitbreiding tot 333 meter als de omliggende gemeenten meebetalen gaat met unanieme steun van alle leden van de commissie voor Sport als HAMERSTUK naar de gemeenteraad.
Kortom, de vlag kan uit. IJshal "De Vliet" gaat er komen!
Voordat het zo ver was, was het voor de vertegenwoordigers van de Leidse IJshal een lange zit. De vergadering van de Commissie voor Sport begon met een rondvraag, zodat om 20 over 8 begonnen kon worden met de Topsporthal met 2000 stoeltjes. Zoals bekend wil Zorg & Zekerheid daar graag een hal van 3000 stoeltjes voor internationale wedstrijden, maar hun bijdrage aan de meerkosten boven de 16 miljoen euro, die de gemeente Leiden ter beschikking heeft gesteld, ontbreekt nog volledig. Tijdens de discussie hierover merkte CDA-raadslid Klaas de Vries heel snedig op: "Neem een voorbeeld aan de schaatsers!"
Wie ben ik om hem tegen te spreken. Integendeel. Ik ben het er volkomen mee eens. Als iedereen was als de schaatsers, dan zou er heel wat minder ellende zijn in de wereld.
Desondanks ging de deur naar een sporthal met 3000 stoeltjes nog niet op slot, maar dan zullen de basketballers wel heel snel flink over de brug moeten komen. Het is voor hen echt de laatste kans.
De vergadering werd verstoord door een fanfare, die in de hal vlak bij de raadszaal speelde.
"Zijn de schaatsers er weer?", vroeg een van de raadsleden.
Dat klopte wel, maar de muziek was er ter gelegenheid van het gouden jubileum van het COC in Leiden.
Toen de rust was weergekeerd, werd de vergadering voortgezet met het combibad. Bij zwembad "De Vliet" leefden in de commissie een aantal vragen rond de duurzaamheid. De eisen hieromtrent mogen worden aangescherpt. Verder speelde de locatiekeuze van het binnenbad met daaraan gekoppeld de bomenkap rond de ligweide.
Ook de professionele horeca voor een sportcomplex, dat 300.000 bezoekers en de wens van zwemverenigingen voor een eigen ruimte kwam te sprake.
Na 11 uur werd eindelijk de nieuwe kunstijsbaan behandeld. De commissieleden waren vol lof over de 100% duurzame IJshal "De Vliet". De raadsleden waren zonder uitzondering positief hierover, zodat anders dan bij de commissievergadering in juni, toen de VVD en de Partij voor de Dieren tegen de ijsbaan stemden. Ook zij waren nu voor, zodat het voorstel UNANIEM gesteund naar de gemeenteraad gaat. Iedere schaatser is op donderdagavond 15 februari van harte uitgenodigd op deze gemeenteraadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen.
De volledige vergadering van de commissie voor de Sport kunt u zien en horen door HIER TE KLIKKEN.

Geen opmerkingen: