dinsdag 27 juni 2023

Vormgeving

Vanmorgen hadden we een gesprek bij Coördesign over de vormgeving van "Glibbers op glissen". Nu de tekst in principe klaar is, konden we ons gaan richten op de vormgeving.
We kregen wat voorbeelden voorgelegd om te bekijken, wat mogelijk is.

"De Canon van Leiden" was een voorbeeld, maar dat was "De Kathedraal van het licht" ook. Het grote voordeel van het tweede boek is, dat de (vaak oudere) foto's beter tot hun recht komen. 

De Vlaamse schrijver dichtte ooit de klassieke zin "Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren."
Met dat laatste werden we nadrukkelijk geconfronteerd. Het zou een haastklus worden om  "Glibbers op glissen" nog op tijd klaar te krijgen voor de officiële opening van IJshal De Vliet. Als het al zou lukken.

Al pratend kwamen we tot de conclusie, dat we de publicatie van het boek een jaar moeten uitstellen. Als je iets doet, kun je het maar beter goed doen.
Bovendien had het als groot voordeel, dat we het eerste seizoen in IJshal De Vliet mee konden nemen, zodat er een vloeiende overgang tussen de ijsbaan aan Vondellaan en die aan de Voorschoterweg.
Publicitair zou de boekuitgave ondersneeuwen in alle activiteiten rond de officiële opening. Een jaar later zou alle aandacht naar "Glibbers op glissen" uitgaan. 
Anderzijds paste dit uitstel helemaal in de geschiedenis van de Leidse IJshal. We moesten héél lang wachten op een nieuwe ijsbaan. Maar het was het wachten waard. We krijgen nu een prachtige energiezuinige 250-meterbaan.

Geen opmerkingen: