maandag 29 oktober 2012

Sport in het Akkoord

Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang. Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten.
• We bevorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen.
• Met gemeenten willen we bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is.
• Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs.
• Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en hebben een positieve uitstraling naar de breedtesport. Het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen brengt echter veel financiële risico’s met zich mee. Hiervoor is weinig draagvlak in de samenleving in een tijd van crisis en bezuinigingen. We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.
• Sporten en als toeschouwer aanwezig zijn bij wedstrijden moeten veilig zijn. Helaas zijn er nog altijd te veel mensen die sport voor anderen verpesten. Voetbalhooligans worden daarom hard aangepakt.
• Verbaal en fysiek geweld op of om het sportveld verdient een strenge straf. Ook sportbonden en sportverenigingen hebben hier een taak.
• Mochten de loterijen de komende jaren meer omzet maken, dan zal de extra afdracht ten goede komen aan de sport.
Dit zijn niet mijn woorden. Ze staan op pagina 25 en 26 van het regeerakkoord. Het is de sportparagraaf. En zoals iedereen zijn of haar commentaar geeft op (delen van) het door VVD en PvdA gesloten akkoord, zet ik ook mijn kanttekeningen bij bovenstaande tekst.
Op de aanhef valt niets af te dingen. Daar zal iedereen het mee eens zijn, net als bij het bevorderen van samenwerking.
Het wordt al heel anders bij het tweede punt. Dit zijn wel heel vrome woorden.
Door fikse kortingen op het Gemeentefonds en forse miskleunen bij uitbreidingsplannen in het hele land, vindt in het gehele land een kaalslag plaats bij sportvoorzieningen. Als ze al niet worden wegbezuinigd, dan krijgen sporthallen, zwembaden en ijsbanen vaak met flinke kortingen te maken. Sla uw eigen regionale bladen er maar op na. Als de nieuwe regering sport zo belangrijk vindt, laat ze dan een flink geoormerkt bedrag in het Gemeentefonds storten: je krijgt dit alleen, indien je hiermee sportvoorzieningen in je gemeente in stand houdt!
De extra uren gymnastiek per week zijn, gezien het overgewicht van veel kinderen, geen overbodige luxe.
Dat de Olympische Spelen niet naar Nederland gehaald worden, is jammer. Natuurlijk is het prachtig om zo'n topsportevenement in eigen land mee te kunnen maken. Hier ligt een prachtige dekking voor het simpelweg instant houden van bestaande sportfaciliteiten. De Olympische Spelen in Londen hebben 11 miljard euro gekost. Met een klein deel van dit nu uitgespaarde bedrag kunnen alle sportvoorzieningen in heel Nederland gehandhaafd blijven!
Dat hooligans en verbaal en fysiek geweld niet op of om het sportveld thuishoren, staat buiten kijf. Ieder weldenkend mens zal het hier mee eens zijn.
Tenslotte de afhankelijkheid van loterijen voor extra geld voor de sport. Ik vind het een vreemde gedachte, dat sport van gokken afhankelijk wordt. Als VVD en PvdA sport zo belangrijk vinden als in de aanhef beschreven wordt, waarom wordt dan niet gewoon het benodigde geld beschikbaar gesteld? Temeer daar er een terugverdieneffect is: sportende mensen zijn over het algemeen gezonder en kosten de maatschappij daardoor minder aan zorgkosten.

Geen opmerkingen: