woensdag 20 juni 2012

Sportnota


Martinus Nijhoff, een van de grootste Nederlandse dichters uit de 20e eeuw, schreef een gedichtenbundel onder de veelzeggende titel "Lees maar, er staat niet wat er staat".
Deze pakkende en veelzeggende titel is helaas, voor zover ik het uit de berichtgeving van het Leidsch Dagblad kan destilleren, ook van toepassing op de Sportnota, die wethouder Frank de Wit vorige week heeft gepresenteerd. Voor een nieuwe Vijf Meihal en een nieuw Vijf Meibad is zo'n 10 miljoen euro gereserveerd.
Ik citeer: "De wethouder steekt tot en met 2025 zo’n 30 miljoen in sport en sportaccommodaties in de stad. Van de resterende tien miljoen reserveert hij 2,5 miljoen voor onderhoud aan of zwembad De Vliet of de IJshal aan de Vondellaan. Om die twee accommodaties te moderniseren is respectievelijk 3 en 4 miljoen nodig. Een keuze is nog niet gemaakt. Daar wordt nog onderzoek naar verricht, laat De Wit weten."
Nu is door de vorige gemeenteraad uitgesproken, dat er in Leiden of een nieuwe kunstijsbaan wordt gerealiseerd, of dat de IJshal aan de Vondellaan wordt gerenoveerd. Hiervoor is bij mijn weten 4 miljoen euro gereserveerd om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen.
De volgende dag stonden de eerste reacties in het Leidsch Dagblad. Ik citeer: Voorzitter Sjaak Stuijt van de IJsvereniging Leiden is teleurgesteld "We worden achtergesteld bij andere sporten. Leiden kiest er voor andere taken zoals de bouw van een nieuwe Vijf Meihal en naastgelegen zwembad naar voren te schuiven. Die 2,5 miljoen voor renovatie van of de IJshal of zwembad De Vliet wordt dan een kwestie van kop of munt. Maar tegen de tijd dat wij aan de beurt zijn, is het geld op omdat de kosten van bouwprojecten altijd worden overschreden. Dan hoeft Frank de Wit dus niet meer te kiezen."
Vandaag stond op de site van het Leidsch Dagblad het volgende te lezen onder het kopje "Kritiek op bezuinigingen Leiden" : De lokale politiek heeft vooral kritiek op de voorgenomen sluiting van zwembad De Vliet en het schrappen van subsidie voor het kindervakantiekamp Jeugddorp voor minder draagkrachtige gezinnen.
Op deze manier heeft de gemeenteraad dus al gekozen en staan de schaatsliefhebbers figuurlijk in de kou, waar ze dit van nature alleen letterlijk willen.
En dat, terwijl in hun verkiezingsprogramma alle politieke partijen in meerdere of mindere mate positief waren voor het behoud van kunstijs in Leiden.
Leiden afficheert zich graag met de leus: "Niets lijkt op Leiden" en voor wat de omgang met de schaatsers aangaat klopt dat volledig. Een zwemmer, die in Leiden Zuid-West woont, heeft straks de keuze uit 3 zwembaden binnen een straal van 2 km, want naast een gerenoveerd Vijf Meibad en De Vliet ligt zwembad Ter Wadding in Voorschoten ook nog binnen deze draaicirkel.
Een schaatser uit Leiden Zuid-West moet straks een stuk verder reizen, als de IJshal over een aantal jaren onverhoopt moet sluiten wegens achterstallig groot onderhoud. De keuze is dan: wordt het Zoetermeer, Den Haag, Amsterdam of Haarlem?
Is dit wat de titel de gemeente Leiden bedoelt met de titel van de Sportnota: "Verleiden tot bewegen"?

2 opmerkingen:

Unknown zei

Het gaat er simpelweg om dat het Open luchtzwembad de Vliet een unicum is, waar per seizoen 80.000 bezoekers van allerlei pluimage gebruik van maken! Het zou bovendien veel beter kunnen renderen, wanneer er een aantal simpele maatregelen zouden worden getroffen, zoals de prijzen van kaartjes met 30/ 40 cent omhoog, Het zwembad openen vanaf april t/ september( het klimaat is inmiddels genoeg opgewarmd) multifuncioneel gebruik van het zwembad,meer promotie t.o.v de omliggende gemeenten, etc,etc. Kortom Zwembad de Vliet moet blijven! Ik zou zeggen gemeente: Draag dit prachtige zwembad voor om onder monumentenzorg te vallen.

Bert Breed zei

Hoi Henk,

Hou me ten goede: ik heb niets tegen zwembad De Vliet. Maar de Leidse IJshal heeft ieder jaar minstens 100.000 bezoekers.
En kun jij mij aangeven, wat de logica is van het opknappen van 2 zwembaden in Leiden Zuid-West, terwijl er voor de toegezegde opknapbeurt van de IJshal geen cent meer beschikbaar is.