zondag 11 mei 2014

Jeu de Boer

Ada en ik zitten in de leeftijdsfase, dat vrij veel vrienden 60 worden. Dat betekent, dat we af en toe een Sixtiesfeest hebben. Voor gisterenmiddag hadden we ook een uitnodiging gekregen voor een feest ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal.
Oscar en Annelies van Wijk waren in de winter 60 geworden en gaven een feest bij Jeu de Boer in Hazerswoude.

Het was een zeer regenachtige dag. Vlak voor ons vertrek was er een flinke bui over Leiden getrokken. Het was wel droog, maar zeer dreigend, toen Ada en ik om half 5 op de fiets stapten.
Via park Cronesteyn fietsten we naar het fietspad langs de N11. Met een zeer harde zijwind reden we over de veeroosters, waar een tiental koeien vlak bij en soms op het fietspad liepen. Maar dat was niet het grootste probleem. Dat waren de koeienvlaaien, die op het fietspad lagen en doorweekt waren door de vele regen. Aan het eind van het fietspad keek Ada naar haar lichte broek. Het en der zaten vlekken van de koeienstront erop. Ik ging met Floddertje naar het feest.

We fietsten over het slingerende fietspad langs Rijksweg 11 en kwamen zo uit bij de Vierheemskinderenweg. Als bibliothecaris wijs ik jullie graag op de Middeleeuwse legende van de Vier Heemskinderen.

We reden op ons Fahrrad door naar de Galgweg. Wie mocht denken, dat ik voor galg en rad ben opgegroeid....
We stalden de fiets op het terrein van Jeu de Boer en via het verlaten terras betraden we de sfeervolle feestzaal. Uitstekend geschikt voor een schuurfeest.
Ada raakte meteen in gesprek met Janneke, de zus van Annelies, die ook in het onderwijs werkzaam is geweest. Langzaam stroomde de zaal vol en op een gegeven moment ging de "Doggy Dike" optreden.

Geheel passend bij de Ierse muziek, die gespeeld werd, sloot ik me halverwege de eerste set aan met een paar geleende eetlepels. In de Ierse pubs is dit heel gebruikelijk. Als je een paar nummers mee wilt spelen, dan sluit je je gewoon aan met je muziekinstrument.
Bij het eten kwamen we er toevallig achter, dat Siem, die ook af en toe meespeelt met de "Doggy Dike", ook volgende week de marathon van Leiden gaat lopen. We hadden het dan ook over meteen over trainingsschema's en hoe je een marathon in moet delen. Tevens bleek Siem bevriend te zijn geweest met de veel te jong overleden Peter Melman.

Ook Peters broer Dick bleek hij goed te kennen. Ik kende Dick Melman uit mijn jeugdjaren in "De Hobbit"-tijd.

Na het eten speelde de "Doggy Dike" nog een paar sets, terwijl de zestigers flink werden toegezongen in enkele lofliederen met de de vegetarische variant op dit lied van Ria Valk.

Dit vanwege de voorliefde voor de moestuin van Oscar en Annelies. Dit kwam ook in de quiz duidelijk naar voren.
Om half 10 werd eenieder verzocht het boerenerf te verlaten. Dat deden we dan maar. We hadden nog een flinke trap terug naar Leiden. Op de terugweg kreeg ik van Ada te horen, dat er vogelpoep op de linkerschouder van mijn jas zat. Ach ja, ik blijf solidair met mijn eigen Floddertje.
Thuis gekomen bleek ik als dagtotaal ruim 42 kilometer gefietst te hebben. Precies de afstand van de marathon.

Geen opmerkingen: