dinsdag 10 mei 2016

Commissievergadering vervroegd


Na het eerste blogartikel over de Commissievergadering over IJsbaan "De Vliet" en de Update van gisteren keek ik als service naar alle belangstellenden toe op de site van de gemeente Leiden.
Daaruit bleek, dat de agenda is gewijzigd.
Sport
6
Business case compacte nieuwe ijshal (RV 16.0042)(20.15 uur)
Het college heeft de raad op 30-06-2015 schriftelijk ge├»nformeerd over de “Stand van zaken uitvoering Amendement Gaan voor de schaatssport (A120118/1)”.
Toen kondigde het college aan om de raad op basis van een vervolgonderzoek nadere voorstellen zullen doen over de toekomst van de ijshal. Het vervolgonderzoek “Businesscase Nieuwbouw IJsbaan Leiden” is in nauw overleg met de Stichting IJshal Leiden tot stand gekomen. Deze businesscase is vervolgens voor advies aan de Leidse Sport Federatie voorgelegd. Ook is een gesprek gevoerd met de eigenaar van de ijshal. In dit voorstel schetst het college de uitkomsten van de business case en het vervolgtraject dat we nu ingaan.
Belangrijk om vooral te lezen is Vooraf gestelde vragen.
De andere stukken zijn te vinden op Commissievergadering over IJsbaan "De Vliet".
Degenen, die van plan zijn om de Commissievergadering bij te wonen, moeten er voor zorgen om al of niet in schaatskleding om kwart over 8 's avonds aanwezig zijn in het Stadhuis van Leiden.

Naschrift.
Dit mailtje kreeg ik van de voorzitter van de Leidse IJshal:
Dag allen,

Het tijdstip is inderdaad veranderd in 20.15u terwijl het agendapunt besproken wordt onder agendapunt 6 hetgeen veel vroeger is dan de eerste mededeling. Waarschijnlijk is de inspreektijd beperkt tot 3 minuten.
Officieel start de vergadering om 20.00u dus tijdige aanwezigheid is gewenst.
De insprekers kunnen zich melden bij de portier via de normale hoofdingang en worden dan verwezen naar de raadszaal.
Hopelijk kunnen we rekenen op veel schaatsers die hun eigen clubkleuren vertegenwoordigen.
Tot morgenavond.

Met sportieve groet,
Jos

Geen opmerkingen: