zondag 21 juni 2020

Utteren

In de mooie zomer van 1982 fietsten Ada en ik met 6 vrienden door het mooie Nederland. Zo kwamen we halverwege de fietsvakantie uit in Ootmarsum. Op campinggaz werd er in kleine pannetjes een maaltijd voor 8 personen gekookt, toen een paar oudere vrouwen op weg naar de bingo tegen elkaar zeiden: "Kijk die jongelui eens gezellig utteren!"
Sindsdien is dit in onze vriendenkring een gevleugelde uitdrukking.
Utteren betekent volgens het Etymologisch woordenboek beuzelen. Beuzelen op zijn beurt heeft een tweetal betekenissen: onzin vertellen en onbeduidende dingen doen.
Vandaag was het voor mijn vrouw en mij een dagje utteren. Daar ik nooit onzin vertel weet u, dat ik me met onbeduidende dingen bezig gehouden heb.
We deden rustig aan nadat we de echtelijke sponde verlaten hadden. Ada draaide een was en ik deed de w.c.'s. Om beurten douchten we ons, waarna ik de krant las en het oud papier van de afgelopen 2 weken verzamelde. Na de lunch bracht ik deze naar een papiercontainer in de buurt.
Met bamboestokken en takken fietsten we naar de volkstuin, waar ik me over de aardbeien boog. Dat is namelijk de eenvoudigste manier om aardbeien te plukken. Op je handen lopen en ze dan plukken kan natuurlijk ook, maar dat is een ietwat omslachtige methode.
Doordat ik deze methode achterwege liet, had ik nog voldoende kracht in mijn armen om na 3 bakjes zomerkoninkjes geplukt te hebben een stapel takken te verknippen. Daarna kwam de flinke bos akelei aan de beurt.
Voordat we op huis aan fietsten, plukte ik nog doperwten, peultjes en kapucijners. Onderweg naar huis zagen we in een pas gemaaid weiland 5 reigers en een ooievaar met lange poten rondstappen op deze rijkelijk gedekte tafel.
Van een dagje utteren krijg je een heerlijk ontspannen gevoel.

Geen opmerkingen: