maandag 2 november 2015

"We waren bang, dat u dood neer zou vallen....."

Het was gisterenmiddag erg lekker weer. De zon scheen volop, maar werd wel gefilterd door lichte nevel tussen de bomen, waardoor een soort stralenkransen in het bos ontstonden.

Ik was met mijn vrouw meegefietst naar de volkstuin om vandaar door de Wassenaarse dreven te gaan lopen. De keuze viel op een duurloop door de Landgoederenroute.

Het was behoorlijk druk met wandelaars. Ik kon ze geen ongelijk geven, want het was erg mooi in het veelkleurig herfstbos.

Daar ik voor de Zevenheuvelenloop train, zocht ik allerhande kleine klimmetjes op, terwijl ik volop genoot van het natuurschoon.

Her en der zag je de herfstplanten bij uitstek: paddenstoelen.
Een paar wandelaarsters waren ook natuurfoto's aan het maken. Daar ik bij de loop van de gebaande paden afweek kon ik hen een paar plekken aanwijzen, waar deze te vinden waren.


Toen ik hen na een paar klimmetjes weer passeerde, zei de ene wandelaarster tegen de andere, terwijl ze klaar was met de foto: "En dan zet ik er "Run to me" onder."

De natuur als inspiratiebron. Daar is natuurlijk niks mis mee.
Waar wel wat mis mee was, was mijn verkoudheid. Tijdens het lopen richting volkstuinen, moest ik niezen en kwamen er een paar lange slierten uit mijn neus zetten. Hoe kan ik het netjes omschrijven? Oh ja! Wassenaar is een groene gemeente....
Teneinde te voorkomen, dat al dat groens op mijn kleren terecht kwam, stopte ik abrupt met rennen en hing ik voorover, terwijl ik ietwat onhandig mijn zakdoek uit mijn heuptas wurmde.
Aan de overkant van de straat liep een jong echtpaar met een kinderwagen en een wandelende kleuter. Bezorgd vroegen zij: "Meneer, gaat het wel goed?"
"Jawel", antwoordde ik geheel naar waarheid: "Ik ben alleen verkouden en ik zocht mijn zakdoek."
De zorgzame vader kwam met deze ontboezeming: "We waren bang, dat u dood neer zou vallen....."

Ik kon hem geruststellen: "Dat ben ik absoluut niet van plan!"
Ik vervolgde mijn weg en na 10 kilometer hardlopen fietste ik via de Papelaan en de Velostrada weer naar huis toe, waarbij bij "De Horsten" aan het aantal geparkeerde auto's te zien was, hoe druk bezocht dit koninklijke landgoed bezocht werd. Iedereen genoot nog even van de prachtige toegift van deze herfst.

Geen opmerkingen: