zaterdag 28 november 2015

"Zou de goede Sint wel komen?"

Een bekende strofe uit een van de vele Sinterklaasliedjes luidt: "Zou de goede Sint wel komen, nu hij het weer zo lelijk vindt?"
Welnu, niet alleen de Sint vond het weer zo lelijk, verreweg de meeste Nederlanders vonden dat ook. Regen en harde wind teisterden me op de fietstocht naar de Vondellaan, waar ik in de Leidse IJshal schaatsles ging geven aan de G-schaatsers van de IJVL.
Daar het de laatste zaterdag voor Sinterklaas was, was het de vraag, of net als in het verleden IJsclub "Voorwaarts" uit Katwijk geregeld had, dat de Goedheiligman zou komen.

Daar ik dat niet wist, had ik een tweetal programma's samengesteld: eentje met de Sint en eentje zonder de Sint.

Welnu, de Spaanse bisschop kwam niet. De G-schaatsers moesten met mij genoegen nemen. Het kan niet altijd feest zijn.
Daar een groep G-schaatsers meedoet aan de 1000 rondjes van Leiden, had ik wat meer duurwerk in het programma opgenomen.

Een halve piramide bijvoorbeeld: 5 rondjes, 1 rondje rust, 4 rondjes, 1 rondje rust enzovoorts en zo verder. Daarnaast waren er voor de 2 sprinters 3 glijstarts, die gemaakt moesten worden, terwijl men al diep zat en ook de gewone start werd zo tot 3 keer toe afgewerkt. Het laten hangen van het niet-standbeen werd geoefend, net als het versnellen in de bocht. Als krachtoefening moest men in tweetallen 4 rondjes rijden, waarbij de voorste de achterste een rondje voorttrok, waarna men van plek wisselde. Zo kwamen beide schaatsers een tweetal keer aan de beurt.
"Time flies when you're having fun", dus onder het uitleggen van een oefening klonk door de luidsprekers, dat we het ijs moesten verlaten. De les zonder de beschermheilige van de zeelui was voorbij gevlogen.

Geen opmerkingen: