vrijdag 9 november 2018

Saboteur

De weg naar een 333-meterbaan in Leiden is er eentje vol valkuilen. De gemeente Leiden heeft besloten om een 250-meterbaan aan te leggen bij zwembad "De Vliet". Aan de omliggende gemeenten wordt gevraagd om mee te betalen aan de resterende 83 meter. Een redelijke vraag, daar de meeste langebaanschaatsers niet uit Leiden komen.
De gemeenten Zoeterwoude, Kaag en Braassem en Teylingen hebben reeds toegezegd om mee te betalen en Leiderdorp staat op het punt om dit goede voorbeeld ook te volgen. Maar de rest?
Die doet, alsof hen oneerbare voorstellen zijn gedaan. Terwijl dit de enige keer is in 75 jaar, dat er om een bijdrage wordt gevraagd ten behoeve van HUN schaatsers.
 In 1976 kregen alle schaatsers in de Leidse regio de "Ton Menken IJsbaan" in de schoot geworpen doordat Menken met eigen geld de huidige kunstijsbaan aan de Vondellaan liet bouwen. In de 42 jaar, waarin we met veel plezier daar geschaatst hebben, zijn er slechts 2 gemeenten, die financiĆ«el hebben bijgedragen aan deze ijsbaan: Leiden en Zoeterwoude. Waarvoor onze hartelijke dank.
Nu wordt aan de omliggende gemeenten nog geen € 7,- per inwoner gevraagd om de baan 333 meter te maken. Omgerekend naar 35 jaar praat je dan over € 0,20 per inwoner. Een luttel bedrag, maar zelfs daarover wordt moeilijk gedaan door plaatselijke politici, terwijl er al 2 jaar achter de schermen hierover afspraken zijn gemaakt door sportambtenaren en wethouders. Met goedkope trucjes probeert men onder de afspraken uit te komen.
Uit de vele gesprekken, die ik gevoerd heb met mensen, die bij dit proces betrokken waren, kwamen 2 gemeenten naar voren, die het lot in handen hadden: Katwijk en Alphen aan den Rijn.
In Katwijk heeft men een beproefde methode gebruikt. Telkens zorgen voor uitstel op uitstel. In februari zou het al in de gemeenteraad als hamerstuk aan bod komen. Nog steeds is er niets beslist, maar veel hoop kunnen we hier niet uit putten.
Bij de bibliotheek in Katwijk hebben we deze methode maar al te goed leren kennen. Na 15 jaar staat er ondanks alle toezeggingen nog steeds geen nieuwe Hoofdbibliotheek en is plan nummer zoveel in de prullenbak verdwenen. De adviesbureaus lachen zich een kriek. Een veelvoud van het geld, dat aan Katwijk gevraagd is, is aan hen betaald voor verleende diensten. Zonder concreet resultaat, dat dan wel.
In Alphen aan den Rijn tapt men met Nieuw Elan uit een ander vaatje. De grootste politieke partij uit de gemeenteraad had op slinkse wijze al uitstel weten te bedingen door te laten onderzoeken, of een mobiele 400-meter indoorkunstijsbaan binnen de eigen gemeentegrenzen mogelijk zou zijn. In februari zou dit onderzoek afgerond zijn. De kosten bedragen over 35 jaar gerekend 31,5 miljoen euro. Een tikkeltje hoger, dan de 7 ton, die eenmalig aan Alphen gevraagd is.
Maar ja, het was dan ook geen serieus voorstel, maar een doorzichtige opzet om tijd te rekken tot de gemeente Leiden de knoop heeft doorgehakt en het een 250-meterbaan wordt.
Maar wie dacht, dat het niet gekker kon, die vergist zich deerlijk. Wethouder Gert-Jan Schotanus van Sport neemt het zekere voor het onzekere en wil de door de raad gevraagde scenario's  eerst via ambtelijke weg laten uitzoeken. We weten allemaal, dat ambtelijke molens langzaam malen. De uitslag van het onderzoek komt met Sint-Juttemis.
Nu spelen wij thuis wel eens het gezelschapsspel "Saboteur". Daarbij is het de kunst, om er achter te komen, wie de saboteurs zijn, die mijngangen ondermijnen en laten instorten en allerlei blokkades opwerpen. Voor de schaatsers in de gemeente Alphen aan den Rijn is het niet zo heel moeilijk om te bepalen, wie de saboteurs zijn.....
Dat de schaatsclubs, die hun huiswerk gedaan hebben, voor schut gezet worden, zal hem niet deren. Zolang Schotanus maar voldoende tijd weet te rekken om over het besluit in Leiden heen te komen. 
Dat hij door de uitwerking groter te maken dan feitelijk nodig is, tegen de wens van de gemeenteraad ingaat, ach een kniesoor, die daar op let.

Geen opmerkingen: