maandag 22 oktober 2018

Een mobiele 400-meter indoorschaatsbaan

Afgelopen donderdag was voor degenen, die hoopten dat Alphen aan den Rijn en Katwijk mee zouden betalen aan de komst van een 333-meterbaan in Leiden, een weinig bevredigende avond. In beide gemeentehuizen was er sprake van uitstel.
Ik had al aangegeven, dat ik het uitstel in Katwijk anders duidde dan in Alphen. Dennis Captein schreef daar al een heldere column over.
Om het nog iets helderder te stellen: ik vertrouw het voorstel van Nieuw Elan voor geen meter. Uit het niets komt men ineens met het voorstel om een mobiele 400-meter indoorschaatsbaan aan te leggen in Alphen aan den Rijn. Uiteraard moet dat onderzocht worden. Uiterlijk in februari 2019 moeten er uitgewerkte scenario's komen.
Dat is na de uiterste deadline, waarop in Leiden de gemeenteraad beslist over de aanleg van een 250- of een 333-meterbaan. Als men langer wacht, is het onmogelijk om de nieuwe kunstijsbaan in  het najaar van 2020 klaar te hebben. Als Alphen niet met de gevraagde 7 ton over de brug komt, dan wordt het vrijwel onvermijdelijk de korte variant.
De wethouder van Sport in Alphen kan dan in februari zijn handen in onschuld wassen: "Jammer, dat het een 250-meterbaan gaat worden. Maar daar hoeven wij niet aan mee te betalen."
Kortom: dit is doorgestoken kaart!
De kosten van de mobiele kunstijsbaan van Rotterdam zijn namelijk bekend. De investering is 3,5 miljoen euro, dus 5 x zoveel als de EENMALIGE bijdrage, die van de gemeente Alphen gevraagd wordt. Daar bovenop  komt elk jaar een bedrag aan kosten van circa 8 ton. Uitgaande van 35 jaar, de geschatte gemiddelde levensduur van de nieuwe IJshal in Leiden, kom ik dan uit op een bedrag van 31,5 miljoen voor de mobiele kunstijsbaan in Alphen. Tel uit je winst!
Waar een gewone overdekte kunstijsbaan ongeveer 6 maanden per jaar open is, is Rotterdam dat 3 maanden per jaar. De helft dus. Het is net alsof je tegen voetballers zegt: "Jullie velden zijn slechts een half seizoen beschikbaar. De andere helft  ga je maar wat anders doen!"
Ik kan u verzekeren, dat dan de pleuris uitbreekt.
Daarnaast is de kwaliteit van het ijs in de tunneltent nogal wisselvallig. Als ervaringsdeskundige kan ik erover meepraten. Wat dat aangaat kun je het goed vergelijken met Flevonice, waar je de ene keer prima glijijs hebt, maar net zo vaak werkijs.
Kortom: wat Nieuw Elan voorstelt is minder kwaliteit, de helft van de tijd beschikbaar en 45 keer zo duur. Maar ja, het ligt dan wel op het eigen grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat dan weer wel.....

Geen opmerkingen: