maandag 8 oktober 2018

Weifelende gemeenteraadsleden

Op dit moment ziet het er minder gunstig uit voor de 333-meterbaan dan een paar weken geleden. De komende 14 dagen wordt het dan ook erop of eronder. Veel zal afhangen van de leden van de ijsclubs in de omliggende gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk, Oegstgeest en Leiderdorp.
Daarbij zullen zij onherroepelijk geconfronteerd worden met tegenwerpingen in de trant van "Waarom moeten wij meebetalen aan een sportvoorziening in een andere gemeente?"
Het antwoord is helder: omdat een kunstijsbaan per definitie een regionale functie heeft. De luxe, dat iedere gemeente zich een eigen kunstijsbaan kon permitteren is er niet en is er ook nooit geweest. De gemeenten wordt dus gevraagd om mee te betalen aan een voorziening ten behoeve van de EIGEN schaatsers!
Een tweede vraag gaat over de hoogte van de bijdrage, die aan de gemeenten gevraagd worden. Als je kijkt naar de € 700.000,-, die van Alphen aan den Rijn wordt gevraagd, dan lijkt dat een enorm bedrag, maar als je het omrekent per hoofd van de bevolking, dan kom je op nog geen € 7,- per persoon uit.
Ter vergelijking: de gemeente Leiden trekt per inwoner € 100,- uit!
Bovendien moet je die € 7,- uitsmeren over 30 tot 40 jaar, de levensduur van de nieuwe kunstijsbaan.
Dan kom je per jaar op ongeveer € 0,20 per inwoner uit.
Daarnaast komt altijd weer de belasting ter sprake: "Andere mensen moeten gaan betalen voor jouw sport."
In deze ene zin zitten 2 drogredeneringen. De eerste is makkelijk te ontzenuwen: schaatsers betalen immers ook belasting!
De tweede heeft te maken met de ongelijke verdeling van de subsidies over de diverse sporten. Vraag aan de gemeenteraadsleden naar hoeveel subsidie de lokale ijsclub de afgelopen 5 jaar ontvangen heeft, in de meeste gevallen niets of bijna niets, en hoeveel de lokale voetbalverenigingen kregen. Dat kan aardig in de papieren lopen!
Deze vergelijking maak ik niet voor niets. Voetbal en schaatsen zijn de 2 grootste volkssporten in Nederland.
Tenslotte kun je de gemeenteraadsleden wijzen op het feit, dat het nu of nooit is. Als je een huis koopt is er meestal de mogelijkheid om de woning later uit te breiden door een aanbouw. Bij een kunstijsbaan is dat onmogelijk. Later kun je van een 250-meterbaan met geen mogelijkheid een 333-meterbaan meer maken. Over 30 tot 40 jaar komt de volgende mogelijkheid pas langs.
Er zijn natuurlijk een heleboel argumenten meer te verzinnen, maar dit zijn de voornaamste.
Leden van de schaatsverenigingen in de omliggende gemeenten: VEEL SUCCES!

Geen opmerkingen: