zaterdag 20 december 2014

Verlost van loting


Vandaag vergaderden de leden van de Koninklijke Vereniging "De Friesche Elf Steden" in Leeuwarden over het voorstel van het bestuur om met ingang van het seizoen 2015-2015 de loting af te schaffen. Hetgeen uiteraard met overgrote meerderheid geschiedde.

Na 23 jaar wachten als lotend lid, hetgeen al een jaar langer is dan de 22 jaar tussen de Elfstedentochten van 1963 en 1985, ben ik eindelijk verlost van de loting. Wat zich in november aankondigde, is nu dus daadwerkelijk gebeurd. Ik kan nu ieder jaar hopen om het Elfstedenkruisje schaatsend te verdienen.

In die jaren zat ik niet bij de pakken neer. Na de mislukte missie in 1996 slaagde ik in 1997 met veel pijn en moeite.

Maar de mooiste ervaringen heb ik toch aan de Tocht der Tochten van 11 februari 2012, die ook in boekvorm is verschenen.

Mijn bestaan als loteling is nu achter de rug.

Maar laat het nu eerst maar eens gaan vriezen....

Geen opmerkingen: