dinsdag 27 juni 2017

Schoolstaking

Vanmorgen bracht ik Ada's fiets weg naar fietsenmaker Van Vliet met het oog op de fietsvakantie.

De Batavus Zonar was ruim een jaar oud en bij mijn weten was het pas de tweede servicebeurt. Dat gaf ik bij de fietsenmaker door, maar 100% zeker wist ik dat niet. Zodoende maakte ik op weg naar huis een ommetje met de benenwagen.
Daar de school van mijn vrouw meedeed met de schoolstaking, had ik nog tijd om dat bij Ada te verifiëren. Mijn vermoeden bleek juist. Het was trouwens wel een vreemd gezicht om mijn immer nijvere vrouw als staker te zien ook al was het maar voor een uurtje.

PvdA-minister Lodewijk Asscher was hier zo van geschrokken, dat hij van weeromstuit meteen op ramkoers lag met de VVD van Mark Rutte over de lerarensalarissen.

Met een uur staken werd meer bereikt dan met 10 jaar praten.

Geen opmerkingen: