vrijdag 23 juni 2017

Hans Elstgeest


Afgelopen dinsdag is Hans Elstgeest aan de gevolgen van kanker overleden. Hij mocht slechts 62 jaar oud worden. We kenden Hans als assistent-ijsmeester, een vrijwilligersfunctie, die hij vele jaren heeft vervuld. Hans, we zullen je missen in de Leidse IJshal.
Hans, bedankt voor jouw inzet, zodat wij konden schaatsen. Rust in vrede.
Nu is het wrange, dat op de dag van het overlijden van Hans bij de commissievergadering over de 3 sportaccommodaties diverse keren ter sprake kwam, dat de schaatsers uit de regio profiteerden van deze Leidse sportvoorziening. Dat is echter niet het hele verhaal.
De schaatsers uit de regio komen niet alleen halen, zij komen ook brengen.

De precieze verhouding weet ik niet, maar ik weet wel, dat het merendeel van de vrijwilligers van de voormalige Menkenbaan van buiten de gemeentegrenzen van de Sleutelstad komt.

Leden van de gemeenteraad van Leiden, wellicht kunt u dit gegeven ook in uw overwegingen meenemen. Zonder het belangeloze werk van de vele vrijwilligers in de IJshal, "buitenlui" zoals Hans Elstgeest, zou deze Leidse sportvoorziening niet hebben kunnen draaien!


Naschrift:

Bericht uit het Leidsch Dagblad van 4 augustus: Hans Elstgeest opvallend door bescheidenheid.

Geen opmerkingen: