zaterdag 25 november 2017

Vorst aan de grond

We werden om 8 uur gewekt doordat de buurman de ruiten van zijn auto krabde. Het had dus gevroren. En inderdaad, dat klopte, ook al was het vooral vorst aan de grond.
Zodoende dacht ik, zoals iedere rechtgeaarde Nederlander, onmiddellijk aan ons vorstenhuis. Vooral prins Bernhard jr. was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws vanwege het bezit van maar liefst 590 panden, waaronder 349 in Amsterdam.
Daarmee schaart hij zich onder de grootste speculanten. Ik geef het direct toe: hij heeft geen ziekenfondsbrilletje. Maar om nu meteen te denken, dat hij daarmee kwaad in de zin heeft?
Er bestaat, of kan ik beter zeggen bestond, in hogere kringen een erecode die luidt: noblesse oblige. In goed Nederlands vertaald betekent het adel verplicht. Wellicht weet prins Bernhard jr. zich te herinneren, dat de gewone Nederlander, momenteel razend populair bij de politici, hem en de rest van het Koninklijk Huis jarenlang heeft onderhouden.
Wellicht verrast de prins ons binnenkort wel, doordat hij op een persconferentie meedeelt, dat hij zijn bijna 350 panden in Amsterdam gaat verhuren voor het tarief van de sociale huurwoningen, nu onze hoofdstad voor de gewone burger onbetaalbaar dreigt te worden. Zo kan hij zich ontpoppen als een wilde weldoener.
Teneinde de financiële staat van het Koninklijk Huis nader in ogenschouw te kunnen nemen, heb ik vanmiddag met Hans Boers vanaf station Voorschoten een rondje gelopen door "De Horsten", zeg maar de achtertuin van Willem-Alexander van Buren, die niet de enige schaatser in de familie is.
Wat dat aangaat geven ze wel het goede voorbeeld!
We liepen niet de gewone paden, maar kozen er voor om een kilometer of 10 deels te lopen over laarzenpaden. Zeg maar de sluiproutes van Oranje. Ik kan u verzekeren, dat deze ook erg aan te bevelen zijn. Dat gold ook voor de klim naar het huisje op de Seringenberg. Van boven af was het bos in alle denkbare herfsttinten sprookjesachtig.
Wij kwamen na de inspectieronde door "De Horsten" tot de eensluidende conclusie, dat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Er is geen sprake van, dat onze vorst aan de grond zit....

Geen opmerkingen: