maandag 13 mei 2019

Beatrix II

Landgenoten,
Het komt niet vaak voor, dat iemand van het Koninklijke Huis uit de kast komt. Datzelfde geldt voor een flink aantal titels uit de collectie van onze Koninklijke Bibliotheek. Vandaar dat wij, Beatrix II van het Koninkrijk der Nederlanden, de inspanningen van mijn bijna naamgenoot Bea ten zeerste kunnen waarderen om de zogeheten winkeldochters via interbibliothecair leenverkeer toch uitgeleend te krijgen.
Zij treedt hiermee in de voetsporen van de oprichters van de eind jaren ‘50 in het leven geroepen voorlopers van  de Openbare Bibliotheek Katwijk.
Welnu, het bibliotheekwezen was destijds letterlijk en figuurlijk veel meer handwerk en het interbibliothecair leenverkeer werd keurig in een boek geboekstaafd, zodat een halve eeuw na datum nog steeds te lezen is, welke boeken uit de Koninklijke Bibliotheek hun weg naar Katwijk vonden.
Middels deze administratie kunnen we voorkomen, dat Bea straks in het beruchte zwarte gat valt na ruim 25 jaar werkzaam geweest te zijn in de Katwijkse Bibliotheek.
Nu we het toch over deze bibliotheek hebben: tot mijn leedwezen heb ik moeten constateren, dat in dit gebouw een genderneutraal toilet ontbreekt. Zou de directeur van deze stichting er op toe willen zien, dat deze omissie met de grootst mogelijke spoed wordt verholpen?
Maar dit terzijde. Beatrix II verscheen hier niet voor genderneutraal toiletbezoek. Dat kunt u wel aan uw water voelen. Zoals Bea ook wel eens wat aan het water voelde. Daarmee was zij een voorloper van het heden ten dage zo succesvolle lange afstandszwemmen in open water, waarmee ons Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Olympische Spelen al diverse gouden medailles in de wacht heeft gesleept. En dit alles dankzij een moedige duik in het Uitwateringskanaal, gevolgd door een bovenmenselijke zwemtocht. Hulde hiervoor.
Welnu, het heeft Hare Majesteit behaagd om Bea Meijvogel-Oldenhof, vanwege haar verdiensten voor zowel het Nederlandse bibliotheekwezen als voor die van de zwemsport in het algemeen als het zwemmen in buitenwater in het bijzonder, te benoemen tot Ridder in de Orde van het Koninklijke Bibliotheekwezen.
Hierbij willen wij, Beatrix II van het Koninkrijk der Nederlanden, de versierselen, behorende bij de benoeming, aan deze onderdaan overhandigen.
Landgenoten, het was een genoegen om in uw bibliotheek ontvangen te worden, maar bij een volgend bezoek stellen wij, Beatrix II van het Koninkrijk der Nederlanden, het ten zeerste op prijs om met het “Wilhelmus” ontvangen te worden.
Waarvan acte,
Beatrix II, Koningin der Nederlanden

Geen opmerkingen: