woensdag 22 mei 2019

De uil van Minerva

In zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen kwam Thierry Baudet met "De uil van Minerva" op de proppen in combinatie met de boreale wereld.
Als Leidenaar kwam bij mij direct de associatie op met studentenvereniging "Minerva" met hun voorliefde voor de borrelwereld.
Sindsdien kan ik de leider van Forum voor Democratie niet anders bezien dan als een corpsbal, die graag brallend provoceert. Intelligentie kan hem zeker niet ontzegd worden, maar dat iemand met zijn IQ de klimaatopwarming glashard ontkent, daar kan ik met mijn hoofd niet bij, net zo min als zijn pleidooi voor een Nexit.
Voor een handels- en exportland als Nederland is dit gewoonweg desastreus. Legt Baudet aan de vrachtwagenchauffeurs uit, dat zij bij een Nexit bij iedere grens in Europa gecontroleerd kunnen worden of de formulieren wel kloppen en dat er aan de grens regelmatig files voor hen zullen ontstaan? Ach, een kniesoor, die daar op let.

Iedere schaatser weet, dat het klimaat voor hen er niet gunstiger op geworden is. De kans om op natuurijs te komen is een stuk gedaald. We mogen al blij zijn met een paar dagen Vogelplas.
De kans op een Elfstedentocht daalde nog veel forser.
Laat opa Breed het nog één keer uitleggen.
Als je troep op staat gooit, dan hoor je dat op te ruimen. Bij het milieu is dat niet anders. Het grote verschil is, dat je troep op straat meteen ziet, maar met een deel van de milieuvervuiling niet. CO2 en andere broeikasgassen kun je met het blote oog niet zien, je kunt het alleen meten. Maar ook voor deze vorm van vervuiling geldt: ruim je eigen rotzooi op!
Een van de gevolgen van het broeikaseffect is een zeespiegelstijging. Als er één land ter wereld is, waar je actie verwacht, dan is het Nederland wel, want zo ziet ons land er uit zonder dijken.
Ik ga niet beweren, dat Nederland acuut onder loopt bij een zeespiegelstijging, maar net zo goed als de kans op een Elfstedentocht afneemt naarmate de temperatuur stijgt, zo wordt de kans op een overstroming groter naarmate de zeespiegel stijgt.
Kortom, we kunnen niet rustig achterover leunen, maar moeten aan de slag. Klimaatontkenning kan gewoon niet meer. En natuurlijk gaat dat geld kosten. Dat ga ik niet ontkennen. Dat is gewoon een feit.
De reflex is om deze kosten direct naar de gewone burgers door te schuiven. Zoals de gewone burgers van ons land flinke offers hebben gebracht tijdens de financiële crisis en daar nu het beter gaat daar niets van terugzien in stijgende lonen.
We kunnen echter ook kijken naar de bijdrage van multinationals aan de kosten. Gisteren gaf de top van Shell toe, dat het in Nederland geen cent winstbelasting betaalt
Als het niet zo schaamteloos de middelvinger naar de gewone burgers opsteken was, dan zou je kunnen schateren om de opmerking: "We betalen eerlijk belasting, zowel naar de letter als naar de geest van de wet."
De staatshuishouding moet betaald worden. Als de multinationals hun bijdrage niet leveren, dan moeten anderen dat opbrengen. Zij betalen dus meer: zie verhoging BTW in januari. Zo simpel is het.
Kortom, bij een eerlijke verdeling van de transitiekosten kunnen de kosten voor de burger zodoende  meevallen. Ik ga niet beweren, dat het hen geen geld kan gaan kosten.
Maar dat zal niet niet besteed zijn aan de man, die zich liever bezig houdt met de boreale wereld dan met een wereldprobleem als het opwarmende klimaat. Liever cultiveert hij zijn rol als corpsbal.
Bij de meeste corpsballen gaat dit gewoon over, bij de dwangmatig provocerende Thierry niet.
Doe als de Dalai Lama. Bezie het met mededogen.

Geen opmerkingen: