dinsdag 14 april 2020

Eendenloop

De eerste dag van de thuiswerkweek begon zowaar met lichte regen. KNMI-meetpunt Voorschoten mat 0,1 millimeter neerslag.
Na vanmorgen na een paar uur achter de computer te hebben gezeten, fietste ik een rondje om de spieren los te rijden, waarna ik mijn gebruikelijke lochdownloop  van 11 kilometer ging maken.
Het parcours is telkenmale hetzelfde, maar de natuur is toch telkens weer anders.
De koeien stonden weer in de wei en ook de lammetjes dartelden bij hun ouders in het gras rond. Ook de lepelaar zag ik weer overvliegen, maar er waren andere vogels, die mijn aandacht nog meer trokken. Dat was namelijk een moedereend, die met een stel jonge eendjes overstak.
In de loop kon ik niet precies zien, hoeveel kuikens het waren, maar wat ik wel zag was een blauwe reiger, die een sloot verderop aan de waterkant stond. Kennelijk liep het water hem al uit de mond bij het zien van deze rijkelijk gedekte tafel met een meergangenmenu, want toen ik terugkwam van het keerpunt was de langpoot al stilletjes dichterbij de eendenfamilie geslopen. Doordat ik nu vlak bij de reiger in de buurt kwam lopen, vloog deze vogel verschrikt weg.
Ik telde nu de jonge eendjes in de boerensloot. Het waren er 10. Toevallig wist ik, dat de moeder Afke heette....
Ze had netjes alle paaseieren uitgebroed. Dat is onder moedereenden namelijk een goed gebruik.

Geen opmerkingen: