woensdag 11 oktober 2017

Vertrouwen in de toekomst

Het kabinet Rutte 3 is er nog niet, maar het gaat er wel komen, nu de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie akkoord zijn gegaan met het regeerakkoord, dat de welluidende titel "Vertrouwen in de toekomst" heeft meegekregen. Voor het nieuwe kabinet is het weinig hoopvol, dat als je op titel zoekt, de eerste treffer deze is.
Een streekroman. Nog voor de start legt het kabinet Rutte 3 het af tegen een streekroman!
Als bibliothecaris moet ik hier wel om gniffelen. Anderzijds verbaast het me niet echt. Streek- en familieromans zijn in de bibliotheek, en niet alleen in Katwijk, nog steeds het meest geleende genre. Op zich niet zo gek, daar de grootste groep betalende leden bestaat uit vrouwen boven de 50 jaar.
Maar hiervoor ik zocht niet op "Vertrouwen in de toekomst". Ik wilde als sportliefhebber weten, wat het nieuwe kabinet voorheeft met de sport.
Dit is op pagina 19 en 20 te lezen onder het kopje 1.6 Sport:
Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Sport verdient daarom onze aandacht, te meer omdat bonden en verenigingen het steeds lastiger hebben om vrijwilligers te vinden en de financiële mogelijkheden voor verdere professionalisering van de breedte- en topsport beperkingen kennen. Samen met de sportsector en gemeenten willen we de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie.
We willen een sportakkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking, en gemeenten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Daar hoort in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van sportbonden bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd.
Het kabinet verdubbelt de in 2016 afgesproken structurele intensivering voor de topsport van 10 miljoen euro per jaar naar 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast komt er meer ruimte voor topsport talenten om onderwijs en topsport combineren.
Het kabinet trekt structureel 5 miljoen euro extra uit ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s, WK’s en multisportevenementen. Het initiatief voor de organisatie van een evenement ligt altijd bij de sport en haar partners. Het kabinet zal het gesprek met de bonden aangaan over de handhaving van de openbare orde bij evenementen en de omgang met gedragingen tijdens evenementen en risicowedstrijden.
Het kabinet gaat steviger inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.
Op zich staan er geen gekke dingen in, maar het is niet bepaald een enthousiaste duik in het diepe. Het legt de verantwoordelijkheden terecht bij sportclubs en sportbonden. Toch mis ik hier iets in. Waar vroeger sporters veel makkelijker lid van een vereniging werden, is die vanzelfsprekende binding tegenwoordig veel minder en veel meer ad hoc of zelfs helemaal buiten verenigingen om. Veel sportverenigingen, met name die in de individuele sporten, hebben daardoor steeds meer moeite om de financiën op orde te krijgen, terwijl het daarnaast steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers en kader te vinden. Voor veel verenigingen is dit de achilleshiel.
In de kop wordt dit punt aangesneden, maar verder dan een constatering komt het helaas nog niet, terwijl het vrijblijvend hoppen voor veel verenigingen de bekende achilleshiel is. De culturele verandering, die hieraan ten grondslag ligt, blijft onbenoemd. En dat is jammer, want als sportclubs kopje onder gaan, komt er van een sportakkoord weinig terecht.
Vertrouwen in de toekomst is mooi, maar eigenlijk moet er op korte termijn al een cultuuromslag komen naar minder vrijblijvend consumentengedrag. En dat is lastig als de hele maatschappij daarmee doordrenkt is.

Geen opmerkingen: